Voor Scholen

Voor Scholen

School is de plek waar de basis voor de toekomst gelegd wordt. Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen maar ook de eerste stappen op het gebied sociale interactie worden er gezet. Allemaal essentieel voor de ontwikkeling van een kind of jongere. Het is ook de plek waar vaak de eerste problemen gesignaleerd worden. Kinderen kunnen niet meekomen met lezen of spellen, voelen zich niet prettig of vertonen afwijkend gedrag. Als leerkracht of schooldirectie roept dat soms vragen op.

Berkel-B adviseert, onderzoekt en biedt oplossingen op het gebied van Dyslexie, Dyscalculie, Beter Leren en Gevoel en Gedrag. Ons diverse team professionals staat klaar om te helpen.

Wij werken nauw samen met Prof. dr. Harold Bekkering, hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen. Zo kunnen we altijd de nieuwste inzichten in onze behandelmethodes toepassen. 

Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met:
 • screening dyslexie
 • observaties in de klas
 • (groeps)onderzoek
 • advisering
 • deskundigheidsbevordering
 • inhuren van deskundigheid
 • behandelingstrajecten voor leerlingen
 • trainingen voor leerkrachten, docenten, teams, directie
 • voorlichting voor ouders, leerkrachten, docenten, teams en directie
 • ICT-voorlichting en/of advies
 • Zorgarrangementen passend onderwijs

Weetje

Wist u dat onze aanpak altijd persoonlijk en op maat is? Daarom maken we het liefst een afspraak, zodat we u een passende oplossing kunnen bieden.

Ik wil meer weten over de dienstverlening
voor scholen