10 juni 2021 om 16:01

Nationaal Programma Onderwijs: Menukaart Berkel-B

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit.
De jongste generaties in ons land worden hard geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale leven stond lang stil. Iedereen in het onderwijs werkt zich ondertussen een slag in de rondte. Deze pijn van de pandemie verdient extra aandacht. Daarom trekt de overheid de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs.

Wat doet het Nationaal Programma Onderwijs?
Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt:

  • Leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.
  • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.


Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op:

  • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten.
  • Het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.


Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken.

Berkel-B biedt u de mogelijkheid deze ondersteuning in te zetten voor meer onderwijs én ondersteuning leerkrachten!

Download hier de Berkel-B menukaart.


Meer onderwijs

Categorie A: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

  • Met Asgaard Saga leerlingen zowel op school als thuis laten oefenen met woorden uit de woordpakketten van de spellingmethode STAAL en Taal Actief.
  • Met Asgaard Saga leerlingen zowel op school als thuis de klank-letterkoppeling, diverse spellingregels en het lezen laten oefenen.


Asgaard Saga op school en thuis

Asgaard Saga is DE game voor alle basisschool leerlingen waarmee lezen en spellen worden getraind. Het enige programma in Nederland waarin kinderen echt kunnen gamen. Duizenden leerlingen hebben al gewerkt met Asgaard Saga. Het programma heeft meerdere prijsnominaties ontvangen. Bekijk hier de ervaringen van ouder en kind, https://youtu.be/UlPvFsfg5cA.

Asgaard Saga is een programma waarin kinderen op hun eigen niveau de klank-letterkoppeling, spelling en lezen kunnen oefenen. Het programma is adaptief waardoor het programma altijd is afgestemd op de behoeftes van de leerling en kan in het dashboard volledig worden gepersonaliseerd. De leerling kan zelfstandig oefenen of samen met klasgenoten. Het programma kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Asgaard Saga is gebaseerd op bewezen wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, orthopedagogiek, neurowetenschappen en gamification. Uit een eerste studie op de Radboud Universiteit is de effectiviteit aangetoond.

Asgaard Saga past ook binnen categorie F. Faciliteiten en randvoorwaarden (Digitale technologie) in de menukaart.

Categorie B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

  • Extra handen in of buiten de klas door een dyslexiespecialist. Deze begeleiding kan individueel worden ingezet of in een klein groepje waarbij aandacht is voor het activeren van voorkennis, instructie, modeling, samen inoefenen, samenwerkend leren, beheersingsgericht leren en feedback. Gedurende de schoolweek kan dit desgewenst worden ondersteund met oefenen in Asgaard Saga op school. Daarnaast kan de leerling dagelijks thuis met Asgaard Saga aan de slag.
  • Ondersteuning bij uw schoolscan, verzamelen van benodigde gegevens, analyse en verbeteropties en het tussentijds objectief evalueren van uw gekozen interventies uit de menukaart.


Ondersteuning leerkrachten

Categorie F. Faciliteiten en randvoorwaarden

  • Training ondersteuning in de klas voor lezen en spellen, waarin de wetenschappelijke inzichten aan bod komen en praktische handvatten worden gegeven (evt. incl. de werking en opbouw van Asgaard Saga).


Meer informatie of hulp nodig bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs?
Wij helpen u graag! Neem contact op met Jorna Serrarens (j.serrarens@berkel-b.nl).