13 mei 2017 om 15:46

Minisymposium 'Dyslexie, brug tussen wetenschap en praktijk'


Als leerkracht of IB-er word je dagelijks geconfronteerd met kinderen met dyslexie. Je wilt de kinderen zo goed mogelijk helpen, maar hoe doe je dat eigenlijk? Gezien de ontwikkelingen en de berichtgeving in de pers, rijzen er vast regelmatig vragen als:

Wat zijn de uitdagingen voor een dyslectisch kind? Hoe leert een kind lezen? Wat is de rol van het brein daarin? Hoe leer ik alle kinderen in de klas beter leren?

Tijdens het minisymposium van Berkel-B op dinsdagmiddag 16 mei kan prof. dr. Harold Bekkering die vragen beantwoorden. Bekkering is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe hersenen leren mogelijk maken, met een speciale aandacht voor sociale interactie en taal. Wij zijn ontzettend trots dat hij als adviseur verbonden is aan Berkel-B. 

Het symposium is na aanmelding gratis toegankelijk. Het programma bestaat uit een lezing van 2 gedeeltes waarbij er volop ruimte is om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Tijdstip: van 15.30 - 17.30 uur.

Kennisbevordering en kennisdeling vinden we heel belangrijk bij Berkel-B. Onze droom is om zoveel mogelijk mensen met dyslexie te helpen om beter te leren lezen en spellen! Daarom organiseren we regelmatig activiteiten. Houd de website en sociale media in de gaten, dan mis je niks. 

Meer weten