1 december 2020 om 15:25

KIWA audit: Berkel-B eerste praktijk in Nederland met excellente kwalificaties

Afgelopen week is de externe audit uitgevoerd. Deze audit wordt jaarlijks gehouden door KIWA om te toetsen of Berkel-B voldoet aan alle normen die nodig zijn voor het behouden van ons kwaliteitskeurmerk, het ISO certificaat.

Eens in de 3 jaar is de audit uitgebreider en worden er in 2 dagen tijd interviews gehouden en ook alle documenten beoordeeld. Ook wordt bekeken of het we keurmerk van het NKD mogen voortzetten. Alhoewel we ons goed voorbereiden en weten dat we voldoen aan de normen, zijn het altijd interessante en leerzame dagen die ons scherp houden op alle fronten van onze zorgverlening en bedrijfsvoering. Een afvaardiging van maar liefst 10 medewerkers hebben deze 2 dagen 1 of meerdere interviews gegeven zodat de auditor een goed en volledig beeld heeft gekregen van Berkel-B.

Geweldig resultaat

Dit heeft tot een geweldig resultaat geleid. De hercertificatie is een feit en deze hebben we bereikt zonder een enkele tekortkoming. De processen rondom onze zorgverlening zijn goed georganiseerd. Er zijn een aantal kleine aandachtspunten die we nog gaan oppakken. Daarmee verbeteren we steeds iets meer!

Excellente kwalificaties

Daarnaast is nieuw dat het NKD voor het eerst Excellenties toekent aan hoogwaardige praktijken.
En wij zijn zelfs de eerste praktijk die hierop getoetst werd. Op de gebieden Wetenschap, Beleid en Opleiding hebben wij het predikaat Excellent behaald. Op het vierde gebied Praktijk scoorden we op 3 van de 4 onderdelen ook excellent. Alleen een evidence based behandeling scoort nog niet excellent. En dit is logisch omdat onze nieuwe behandeling nog zeer recent is ontwikkeld.

Wij zijn natuurlijk zeer verheugd over deze kwalificaties. De eerste praktijk in Nederland die excellente kwalificaties krijgt toegekend. Daar kunnen we trots op zijn.

Teamwork

Met z’n allen leveren we topkwaliteit zorg waar we trots op mogen zijn!
Aan onze medewerkers: Dank jullie wel voor jullie inzet en in het bijzonder de mensen die de interviews verzorgd hebben.