19 juli 2018 om 09:13

Hoe regel ik de vergoeding van de dyslexiebehandeling van mijn kind?

“Uw kind zit op de basisschool en is misschien wel dyslectisch!
En opeens zit u in de bureaucratische wereld van procedures, voorwaarden, beschikkingen, lokale toegang bij de gemeente en wat al niet meer. Zat u daar nu op te wachten?”
 
 
Natuurlijk komt u niet ineens in deze wereld terecht. U weet al langer dat het niet lekker gaat met lezen en/of spellen bij uw kind.
Op school is het al langer bekend en krijgt uw kind extra hulp. Maar waarschijnlijk had u geen weet van de procedures die gaan gelden als uw kind in aanmerking komt voor een vergoede behandeling.
 
Wanneer het niet lekker gaat met lezen en/of spellen bij uw kind zal in eerste instantie de leerkracht uw kind binnen de klas extra aandacht geven. Waarschijnlijk wordt er dan ook al op u als ouder een beroep gedaan om uw kind thuis extra te helpen. De extra hulp binnen de klas heet in vaktaal “extra hulp op ondersteuningsniveau 2”. De school heeft de plicht deze extra zorg aan uw kind te geven. Als na verloop van tijd blijkt dat deze extra hulp onvoldoende uithaalt, heeft de school de plicht uw kind meer individueel, buiten het groepsprogramma om te gaan ondersteunen. Dit noemen we “extra hulp op ondersteuningsniveau 3”. Als ook dit onvoldoende uithaalt, kan uw kind uiteindelijk in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek.
Maar dan is er al heel wat water door de Rijn gegaan!
 
Uw kind wordt twee keer per jaar getoetst op spel- en leesvaardigheden. Wanneer uw kind op drie opeenvolgende momenten op deze toetsen (bij u waarschijnlijk wel bekend als de CITO toetsen) een score haalt die ligt binnen de 10% zwakst scorende leerlingen, kan uw kind in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek. Er is dan voldoende aangetoond dat de lees- en spelproblemen bij uw kind ernstig zijn.
Daarnaast moet ook aangetoond worden dat deze problemen hardnekkig zijn. De school toont dit aan door twee periodes van minimaal drie maanden met uw kind extra te oefenen op ondersteuningsniveau 3. Ook moet de school dan in het dossier van uw kind nauwkeurig vastleggen wat ze heeft gedaan en op welke doelstellingen dit was gebaseerd. Ondanks deze extra hulp blijft uw kind binnen de 10% zwakst scorende leerlingen vallen. Weer in vaktermen hebben we het dan over “mogelijke Ernstige Enkelvoudige Dyslexie”.
Enkelvoudig betekent dat getoetst moet worden of de lees- en spelproblemen niet worden veroorzaakt door andere specifieke problemen zoals bijv. ADHD of autisme.
Wanneer andere specifieke problemen ook meespelen, moet getoetst worden welk probleem het meest prominent aanwezig is. Als dit inderdaad de lees- en spelproblemen betreft, kan de procedure voor een aanvraag verder worden vervolgd.
Deze toetsing is lastig en mag alleen gedaan worden door een erkende gedragswetenschapper. Dit kan worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper van de gemeentelijke toegang of een gedragswetenschapper van de aanbieder.
 
Na anderhalf jaar haalt u dan waarschijnlijk opgelucht adem: mijn kind mag eindelijk getest worden en kan misschien in aanmerking komen voor gespecialiseerde professionele hulp.
 
Helaas gebeurt het nogal eens dat uw opluchting al snel plaats gaat maken voor verbazing en ergernis wanneer u éénmaal in de wereld van de vergoedingen terecht bent gekomen.
 
 
 
Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure om in aanmerking te komen voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie?
 
De dyslexie aanbieder voor gespecialiseerde professionele hulp wordt betaald door de gemeente. De gemeente beslist dan ook of u zich mag melden bij een aanbieder. De eerste aanvraag dient dan ook bij de gemeente gedaan te worden. Als ouder bent u verantwoordelijk voor deze aanmelding. Vaak probeert uw basisschool u daarbij wel te ondersteunen en hebben ze daar ervaring in.
 
De procedure van aanmelding verloopt per gemeente verschillend.
 
De school van het kind kan zelf geen aanmelding doen, maar heeft wel een belangrijke rol in de procedure, doordat zij verantwoordelijk is voor de extra hulp en de opbouw van het schooldossier.
 
Om in aanmerking te komen voor diagnostiek en behandeling dient de gemeente een beschikking af te geven. De omschrijving op de beschikking verschilt per gemeente.
-        Soms is er een aparte beschikking nodig voor diagnostiek en behandeling. Er dient dan dus twee keer een aanvraag voor een beschikking ingediend te worden.
-        De afgegeven looptijd van een beschikking varieert. Soms wordt er een beschikking afgegeven voor de volledige behandelduur (bijv. 2 jaar), maar het komt ook voor dat een gemeente eerst een beschikking voor een jaar afgeeft en dat er daarna weer een nieuwe beschikking moet worden aangevraagd voor de resterende behandeltijd.
-        Ook het aantal te besteden uren door de behandelaar kan verschillen. In sommige gemeentes krijgen alle beschikkingen dezelfde behandelomvang, dit noemen we een trajectprijs. Het maakt dan niet uit hoe lang de behandeling duurt, de behandelaar krijgt dan een vaste prijs voor het hele traject. Maar het komt ook voor dat er een maximum behandeltijd wordt afgegeven. De behandelaar krijgt dan alleen het aantal werkelijk bestede uren uitbetaald. Ook komt het voor dat er nog een extra beschikking kan worden aangevraagd als er nog extra behandeltijd nodig is. Dit moet dan wel worden onderbouwd door de behandelaar.
 
Kortom:
De procedure voor het aanvragen van beschikkingen verschilt per gemeente en kan door procedure regels extra wachttijd opleveren, de aanbieders van dyslexiezorg hebben daar helaas geen invloed op.
 
Route voor de aanvraag
De route voor de aanvraag verschilt ook per gemeente. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:
-        De ouder meldt zich rechtstreeks aan bij de aanbieder. De aanbieder beoordeelt dan het dossier, beslist op basis van deze informatie of het kind in aanmerking komt voor diagnostiek en vraagt de beschikking aan bij de gemeente;
-        De ouder meldt zich aan bij de gemeente, de gemeente beoordeelt het leesdossier en geeft de beschikking af. Pas dan kan de ouder zich melden bij de aanbieder;
-        De ouder meldt zich aan bij de gemeente, de gemeente controleert het leesdossier en geeft de beschikking af. Pas dan kan de ouder zich melden bij de aanbieder, maar de aanbieder moet dan nog wel het dossier akkoord bevinden voordat uw kind in aanmerking komt;
-        De ouder dient zich ergens anders te melden, bijv. het samenwerkingsverband van de scholen, omdat de gemeente dit aan die partij heeft uitbesteed.
 
Kortom:
Ook hier weer veel verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid, als het rechtstreeks via de aanbieder aangevraagd kan worden, levert de minste wachttijd op.
 
De aanbieders weten meestal exact hoe de toeleiding per gemeente is ingericht en welke voorwaarden er gelden. Neem dan ook gerust contact met een aanbieder van uw keuze op voor informatie over hoe het in uw gemeente toegaat.
 
Wat moet uw school verzorgen?
Een correct opgebouwd schooldossier. De school kent meestal de regels en inhoud die door het Masterplan Dyslexie en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie zijn opgesteld. Maar neemt u hiervoor ook gerust contact op met een aanbieder, zij zijn de specialist en kunnen u exact vertellen hoe het dossier er uit moet zien; Doet u dit zeker ook wanneer u twijfelt over de kennis hierover binnen uw basisschool;
Dit schooldossier ontvangt u van school en kunt u inleveren bij de gemeente of de aanbieder. In de praktijk zal de school dit zelf vaak rechtstreeks overhandigen aan de gemeente of aanbieder.
 
Wat heeft u nodig?
-        Het aanmeldformulier voor ouders; Deze dient u in te vullen en in te leveren bij de gemeente of de aanbieder.
-        Het aanmeldformulier voor school; Deze dient de school in te vullen en aan u te overhandigen. U kunt deze dan ook ingevuld inleveren bij de gemeente of de aanbieder.
 
Als dit allemaal is gebeurd, wordt het voor u en uw kind spannend. Gaat u wel of niet in aanmerking komen voor de vergoeding?
 
Als uw school goed op de hoogte is van de regelgeving en de extra hulp aan uw kind volgens de geldende normen en richtlijnen heeft verzorgd, zal uw kind bijna altijd in aanmerking komen.
Helaas komt het nog voor dat dit niet het geval is en de school haar werk niet goed heeft gedaan, maar gelukkig wordt dit steeds zeldzamer.
Als alle informatie netjes op orde is zal de wachttijd voor een toekenning meestal redelijk kort zijn. Zeg maar twee tot drie weken.
Maar helaas komt het veel voor dat de informatie niet op orde is en er allerlei stukken ontbreken. Dan dient er voor de beoordeling aanvullende informatie opgevraagd worden op uw school. Afhankelijk van of uw school dit snel kan ophoesten of dat er nog weer extra werkzaamheden verricht moeten worden, kan dit veel of weinig wachttijd opleveren.
In het ergste geval kan het zomaar weer enkele maanden duren voordat u verder komt.