8 juni 2023 om 14:48

Het belang van basisvaardigheden in het onderwijs: Een oproep tot verbetering

Het onderwijslandschap staat voortdurend voor uitdagingen en veranderingen. Een van de cruciale aspecten waar we ons op moeten richten, is het waarborgen van de basisvaardigheden in het basisonderwijs. Recentelijk heeft de Onderwijsinspectie hun zorgen geuit over de huidige stand van zaken met betrekking tot de basisvaardigheden.

De Onderwijsinspectie heeft haar bezorgdheid geuit over de basisvaardigheden van leerlingen, met name op het gebied van taalvaardigheid en leesvaardigheid. Ze benadrukt het cruciale belang van lezen als een vaardigheid die de basis legt voor verdere ontwikkeling. Helaas blijkt uit recente rapporten dat er nog steeds een aanzienlijk aantal leerlingen is dat moeite heeft met lezen en dat er sprake is van achterstanden.

Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten we streven naar betere sturing in het onderwijs. Het is van essentieel belang dat we de basisvaardigheden van leerlingen versterken en gelijke kansen bevorderen. Een mogelijke oplossing die naar voren komt, is het gebruik van effectieve hulpmiddelen en methoden die de leesvaardigheid van kinderen kunnen verbeteren. De dienstverlening en vooruitstrevende middelen van Berkel-B bieden hier ondersteuning aan.

Asgaard Saga

Voor kinderen met dyslexie en alle kinderen die moeite hebben met lezen en spellen hebben wij Asgaard Saga ontwikkeld. Asgaard Saga is hét digitale behandelprogramma waarbij kinderen door middel van gamification worden gestimuleerd en gemotiveerd om te leren, terwijl ze daarbij ook veel plezier ervaren. Asgaard Saga helpt kinderen, volledig zelfstandig, aan meer leesplezier, leesmotivatie en leeskilometers!

Dyslexie behandelprogramma Asgaard Saga kan worden gebruikt in de zorg, op scholen, maar ook als particulier. In elke doelgroep staat intrinsieke motivatie voorop. Door middel van monitoring en de rapportage mogelijkheden kan het kind altijd gevolgd worden in de vooruitgang. Daarnaast is het een groot voordeel dat Asgaard Saga zowel op school als ook thuis gespeeld kan worden.

Kijk voor meer informatie of een gratis demo-login op www.asgaard-saga.nl.

Samenwerken

Het is essentieel dat scholen, leerkrachten, ouders en onderwijsorganisaties blijven samenwerken om effectieve strategieën te ontwikkelen en implementeren die gericht zijn op het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen, met name op het gebied van lezen.

Als we ons richten op het verbeteren van de basisvaardigheden en het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, kunnen we een betere toekomst creëren voor alle kinderen. Het is belangrijk dat we actie ondernemen en ons met z’n allen inzetten om de leesvaardigheid te verbeteren.