27 maart 2017 om 15:11

Helpt een Xlens bril volwassenen en kinderen met leesproblemen?


Volgens Xlens wel. De kleurenfilters in de bril zouden aanzienlijke verbeteringen opleveren bij leesproblemen en klachten zelfs doen verdwijnen. Direct, zonder extra training of medicatie.

Berkel-B gelooft niet in de werking van een Xlens bril in relatie tot dyslexie en sluit zich volledig aan bij de mening van wetenschapper Chris Struiksma van het Nederlands Kwaliteitsinstituut. Struiksma uitte zich, in het consumenten programma Kassa, kritisch maar zeer duidelijk over de wijze waarop Xlens een intake-test uitvoert. 

De tweede keer gaat altijd beter

Volgens Struiksma is het logisch, dat wanneer je kinderen 2x bijna dezelfde test voorlegt (eerst zonder en daarna met bril), het resultaat bij de tweede test beter is. 'Het resultaat is zeker niet toe te schrijven aan het dragen van een speciale bril met kleurfilters'.

Daarbij stelt Struiksma dat dyslexie een neurologische aandoening is. En dat dyslexie als gevolg van taalverwerkingsproblemen in de hersenen alleen met een gerichte leestraining en veel oefenen behandeld kan worden.

Hoogleraar Ben Maassen van de universiteit Groningen onderstreept bovenstaande mening en vult aan dat leesproblemen en dyslexie twee heel verschillende zaken zijn.

Geen oplossing voor dyslexie

Omdat er bij Berkel-B geen onderzoeksresultaten bekend zijn, sluiten wij niet uit dat de bril bij bepaalde visus-problemen werkzaam zou kunnen zijn. Wij zijn echter van mening dat de Xlens bril geen oplossing voor dyslexie vormt. Daar is toch echt een specialistische behandeling voor nodig.

Lees het hele artikel