20 maart 2020 om 15:04

Corona nieuwsbericht 20 maart 2020

Uw bezoek aan onze vestigingen

Onze behandelingen vinden bijna allemaal op afstand plaats via Microsoft Teams.
Sommige activiteiten kunnen wij niet op afstand aanbieden (bijv. een dyslexie onderzoek afnemen) en dienen op een locatie van ons plaats te vinden.
Op dit moment vinden wij het nog verantwoord behandelactiviteiten op onze vestigingen te laten plaatsvinden, maar hebben daarvoor wel instructies opgesteld. Wij houden natuurlijk de aanwijzingen van de overheid goed in de gaten. 

Wanneer u een bezoek brengt aan één van onze vestigingen, zal uw behandelaar u verzoeken een app te sturen zodra u arriveert. U hoeft dan geen zitting te nemen in de wachtkamer, maar wordt direct opgehaald door uw behandelaar.
Wanneer u bij ons dient te wachten terwijl uw kind een behandeling of onderzoek ondergaat, vragen wij u bij voorkeur ons pand te verlaten, zodat zo weinig mogen mensen bij ons verblijven.
Wel kunnen wij u een aparte ruimte voor u alleen aanbieden waar u kunt wachten als het niet mogelijk is ons pand te verlaten.
In ons pand staan overal middelen om uw hygiëne op peil te houden.

Wij hebben met onze medewerkers afspraken gemaakt over thuis werken, zodat een minimale bezetting op kantoor aanwezig is.
Wij vragen u zich te houden aan de anderhalve meter afstand tot onze medewerkers en gebruik te maken van onze hygiëne middelen. 

De eerste ervaring met behandelen op afstand

In allerijl hebben wij het behandelen op afstand ingericht door te gaan werken met Microsoft Teams in combinatie met ons digitale behandelprogramma Asgaard Saga.
Onze behandelaars hebben dit heel enthousiast opgepakt en informeren elkaar continue over elkaars ervaringen en alle handige tips en trucs. Wij zijn blij met zo’n enthousiast team.
Momenteel ontvangen we veel complimenten en bedankjes van ouders omdat we dit zo goed en snel hebben ingericht. En het werkt nog goed ook, we ontdekken allerlei nieuwe mogelijkheden en kansen om onze kinderen nog beter te helpen.

We wensen iedereen weer veel sterkte toe de komende dagen.

Het crisisteam