18 januari 2018 om 11:14

Beter Leren met Dyslexie deel 2

Drieluik “Beter Leren met Dyslexie” (2)
In deze drieluik Beter Leren met Dyslexie is er eerst ingegaan op de behandelaspecten binnen de hulp aan dyslectische kinderen. In het derde deel zullen inzichten in menselijk leren aan bod komen. Deze keer gaan we in op motivatie bij kinderen met dyslexie.

Bij Berkel-B is het hoofddoel van de behandeling het kind te ondersteunen om taal op een goede manier te gebruiken in het dagelijkse leven op school, maar ook daarna. Lezen en spelling zijn hierin een belangrijk onderdeel, maar taal is meer. Taal is communicatie. Vragen die u wellicht als ouder heeft zijn: Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? En hoe krijg ik een gesprek op gang?

Het kind zelf staat bij ons centraal. We kijken waar het kind staat en van daaruit verrijken we het gevoel voor en het gebruik van taal.

We volgen in onze behandelmethode het standpunt dat leren op de lange duur alleen succesvol kan zijn als het kind intrinsiek gemotiveerd is. Autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’), verbondenheid (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’) en competentie (‘ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen’) vormen het fundament voor leren en staan aan de basis van intrinsieke motivatie. Deze drie uitgangspunten vormen een belangrijke basis voor alle behandelvormen van Berkel-B.

Daarin speelt de ouder een belangrijke rol. De medewerking en mentale steun van de ouders bij het oefenen is essentieel voor de motivatie van het kind. Het oefenen is niet altijd leuk en als het dan even niet gaat, al helemaal niet. Het lezen is zoveel leuker als we het levendig maken voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld door inhoud aan de woorden van het kind te geven.

Wij hebben de laatste jaren in samenwerking met Harold Bekkering, hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het behandelplan aangepast aan recente inzichten uit de wetenschap en daardoor bereiken we nog betere resultaten. Als het om dyslexie gaat is het belangrijk om te weten dat intelligentie hierin geen rol speelt. Het ene kind leert makkelijker dan het andere, maar dit heeft geen invloed op het vaststellen van de diagnose dyslexie.