20 september 2017 om 10:44

Beter Leren met Dyslexie deel 1

Drieluik “Beter Leren met Dyslexie” (1)
Hoe kun je jezelf verrijken met taal? We gaan het vandaag hebben over onze behandelaspecten, waarna de komende weken motivatie en inzichten in menselijk leren aan bod zullen komen.

Bij Berkel-B is het hoofddoel van de behandeling de leerling te ondersteunen om taal op een goede manier te gebruiken in het dagelijkse leven op school, maar ook daarna. Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? Hoe krijg ik een gesprek op gang? Het kind zelf staat bij ons centraal. We kijken waar je staat en van daaruit verrijken we het gevoel voor en het gebruik van taal.

In de behandeling vinden we een goede behandelrelatie tussen behandelaar en leerling heel belangrijk. De leerling voelt zich gesteund in het streven om te leren (verbondenheid). Verder is structuur belangrijk. Het kind weet waarom hij of zij bepaalde oefeningen doet en waarom het daar van leert (competenties). Het kind wordt zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van het plan wat bijdraagt aan de motivatie (autonomie). Ook de ouder speelt een belangrijke rol. De medewerking en mentale steun van de ouders bij het maken van de oefeningen is essentieel voor de motivatie van het kind.  Wij zetten hoog in op de deskundigheid van onze behandelaars en maken voor iedere behandeling een professioneel en persoonlijk plan van aanpak.

Wij hebben de laatste jaren in samenwerking met Harold Bekkering, hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het behandelplan aangepast aan recente inzichten uit de wetenschap en daardoor bereiken we nog betere resultaten.  Als het om dyslexie gaat is het belangrijk om te weten dat intelligentie hierin geen rol speelt. Het ene kind leert makkelijker dan het andere kind, maar dit heeft geen invloed op het vaststellen van de diagnose dyslexie.