9 april 2020 om 22:26

Behandelprogramma Asgaard Saga voor het onderwijs nu GRATIS beschikbaar voor ondersteuning op niveau 2 en 3

** Bericht voor schooldirectie, IB’ers en leerkrachten **

Ons behandelprogramma Asgaard Saga voor het onderwijs is vanaf volgende week én voor de rest van het schooljaar GRATIS beschikbaar voor ondersteuning op niveau 2 en 3!!

Door het sluiten van de scholen heeft het verzorgen van onderwijs op afstand uw prioriteit. Wij kunnen ons voorstellen dat de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 aan risicokinderen voor lees- en spellingproblemen een stuk lastiger is. En voor ouders betekent dit nog een extra belasting naast het basisprogramma. Wij krijgen hier dan ook veel vragen over.

Nu duidelijk is dat de huidige Corona maatregelen na 6 april gehandhaafd blijven, nemen de zorgen toe over de onderbouwing van de ernst en hardnekkigheid voor kinderen die mogelijk de EED zorg instromen en waarvoor u een leesdossier moet opbouwen. De start van de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie kan hierdoor grote vertraging gaan oplopen of zelfs geen doorgang meer vinden, terwijl deze kinderen het zo hard nodig hebben. Dit is niet gewenst.

Wij, De Lerende Mens, hebben hier goed over nagedacht. De Lerende Mens is een Startup vanuit de Radboud Universiteit en heeft als doel om alle kinderen in Nederland beter te leren lezen en beter te leren leren. Hoogleraar Harold Bekkering heeft 2,5 jaar gelden deze startup opgericht, samen met drie partners, vanuit zijn sociaal-cognitieve neurowetenschappelijke achtergrond. Harold houdt zich al 25 jaar bezig met “hoe het menselijk brein leert”.

Voor de zorg hebben wij het behandelprogramma Asgaard Saga ontwikkeld, een nieuw digitaal behandelprogramma bestaande uit een game voor leerlingen en webbased behandelomgeving voor behandelaars. Een programma waarin veel aandacht is voor motivatie, psycho-educatie, fonologie, spelling en lezen. Meer informatie over het programma kunt u terugvinden op www.delerendemens.nl en www.asgaard-saga.nl. Het programma is wetenschappelijk onderbouwd en heeft al een prijs gewonnen op de IPON beurs voor “de innovatie van het leren PO Award 2020” en is tevens voorgedragen voor de Bakery Award.

We zijn al enige tijd bezig om van dit behandelprogramma een afgeleide te maken voor ondersteuningsniveau 2 en 3 in het basisonderwijs. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn o.a. motivatiebevordering van leerlingen en tijdwinst voor leerkrachten.

Omdat het nog enige tijd kost om dit product op de markt te brengen en de onderbouwing van de hardnekkigheid voor het leesdossier een probleem kan gaan worden nu de scholen gesloten zijn, hebben wij 3 weken geleden in allerijl en met voorrang besloten een voorloper van ons Asgaard Saga behandelprogramma voor ondersteuningsniveau 2 en 3 te maken. Hierbij letten we er vooral op dat het makkelijk is in te stellen door de leerkracht of IB’er en dat de leerling er eenvoudig mee kan werken. We richten ons daarbij nu vooral tot de basis: fonologie en de hoogfrequente spellingregels.

Met deze versie kunt u de ondersteuning bieden aan al uw risicokinderen met lees- en spelproblemen. Het programma genereert zelf de resultaten van de interventie, zodat er voldoende onderbouwing is voor het leesdossier en het programma voldoet aan de eisen voor ondersteuningsniveau 2 en 3. U kunt hiermee op afstand regie houden en werk klaarzetten voor uw risicokinderen en de kinderen kunnen thuis zelfstandig of met geringe hulp van ouders blijven oefenen op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Door toezegging van de “Covid 19 Set” subsidie door de overheid, zijn wij inmiddels in de mogelijkheid u de licentie GRATIS aan te bieden voor de rest van het schooljaar. Met deze licentie kunt u al uw risicokinderen met lees- en spelproblemen in het programma laten werken. We kunnen dit programma volgende week uitleveren. Inmiddels hebben zich al ongeveer 60 scholen aangemeld.

Wilt u ook gebruik maken van het programma, geef dan de naam van de contactpersoon van uw school, telefoonnummer en mailadres door via jan@delerendemens.nl

Als u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u ons ook rechtstreeks benaderen via 06-20958313 of bovengenoemd e-mailadres.