16 april 2017 om 08:03

'Het raakt me om te zien hoeveel moeite het Novin kost om te lezen'

 

Aan het woord is Natascha - moeder van Novin (8 jaar - groep 4)

 ‘Al op de kleuterschool was duidelijk dat Novin minder interesse in letters had dan andere kinderen. Ik zit zelf in het onderwijs en zag al snel dat dat belangrijk was om dat goed in de gaten te houden. Novin husselde al vroeg woorden door elkaar en maakte vreemde zinnen. Ze had ook veel meer moeite met letters leren dan dat je zou verwachten. Bij mij gingen de alarmbellen af.

Omdat ze wel bereid was om hard te werken en prima voor zichzelf op kon komen besloten we, samen met haar leerkracht, om Novin al vroeg de uitdaging van groep 3 te bieden. Het leek ons beter om twee keer groep drie te doen, dan nog een jaar te kleuteren. Vanaf dat moment zijn we zelf ook begonnen met veel lezen, oefenen en logopedie. We hebben geprobeerd om een goede basis voor haar te leggen. Novin was op dat moment nog te jong om in aanmerking te komen voor een dyslexieonderzoek.

Moeite met lezen

Toen ze voor de tweede keer groep 3 deed, bleek dat ze na een half jaar al niet met haar klasgenootjes kon meekomen op het gebied van lezen. Ze zag het zelf ook. Het maakte haar soms boos en opstandig. Als moeder raakt het me om te zien hoeveel moeite het Novin kost om te lezen. Ook omdat ik uit ervaring weet dat het lastig is voor de toekomst. Goed kunnen lezen is de basis van bijna elk vak op school. Haar lage scores op lezen zorgden ervoor dat we via school en de gemeente een dyslexietest konden laten uitvoeren. De uitslag verbaasde ons niet. Dyslexie met hoofdletters!

Berkel-B

We zijn bij Berkel-B terecht gekomen via school. De ervaringen met Berkel-B waren goed, wij hadden er een goed gevoel bij. Ook anderen die we spraken waren erg positief. In de praktijk ervaren we hetzelfde. Tijdens de behandelingen draait het echt om Novin. Ze mag er zijn, er wordt meegedacht in hoe ze zich het best kan ontwikkelen. Zowel qua de hulpmiddelen die ze leert gebruiken om beter te lezen, als het omgaan met het hebben van dyslexie. Wat haar erg goed heeft gedaan is het geven van een spreekbeurt over dyslexie. Hartstikke spannend voor haar, maar het heeft wel gezorgd voor meer begrip van de andere kinderen.

Persoonlijk

De communicatielijnen met Berkel-B zijn kort en persoonlijk. Novin krijgt elke week een map mee naar huis met huiswerk. Zo’n 4 à 5 keer per week oefenen we met haar. Het hele gezin doet mee. Via de map communiceren we met haar behandelaar. We schrijven korte stukjes over hoe het is gegaan, die week. Thuis zoeken we net als in de behandelingen constant naar leuke manieren om te leren en communiceren daarover. Haar behandelaar doet dat ook. Is er iets aan de hand, dan is er gehoor. Bellen, mailen het kan altijd. Die wederzijdse openheid vind ik prettig.

Geen excuus

Wij willen er alles aan doen om Novin te helpen. Dyslexie gaat nooit meer over. Voor de toekomst mag het geen excuus zijn, dus ze moet leren om er mee om te gaan. Ik vind het daarom erg belangrijk dat Novin op tijd leert welke hulpmiddelen ze kan gebruiken om met haar dyslexie om te gaan. Ik gun het haar dat ze ontdekt wat het haar oplevert. We doen er dan ook alles aan om haar daarbij te helpen.

Vooruitgang

Novin gaat nu goed vooruit, al zie je dat het een struggle is. Dyslexie is moeilijk te begrijpen. Ze is gelukkig een doorzetter, harde werker en kan enorm goed luisteren. Je ziet dat de successen die ze haalt wat met haar doen.

Het allerbelangrijkste voor dyslectische kinderen is misschien wel om te proberen het lezen leuk te maken, zeker in een vroeg stadium. Ze moeten nog zo lang. Die balans hebben we samen met Berkel-B gevonden.