Berkel-B

Partner van onderwijs

Als partner van onderwijs streven wij ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Op school zetten jullie je dagelijks in om de leerlingen de instructie, begeleiding en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Berkel-B ondersteunt graag scholen en hun leerlingen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden.

Ondersteuningsmogelijkheden

Ondersteunings-mogelijkheden

Advies en ontzorgen op ondersteuningsniveaus 2 en 3 voor lezen en spellen

Consult om met jou mee te denken over de invulling van de ondersteuningsniveaus op jouw school


We geloven dat alle leerlingen recht hebben om zich optimaal te ontwikkelen, maar sommige leerlingen hebben meer aandacht en hulp nodig om te groeien dan anderen. Met behulp van ondersteuningsniveaus kunnen we de ondersteuning afstemmen op de individuele behoeften van de leerling. De intensiteit en de vorm van ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingproblemen hangt af van de ernst en hardnekkigheid van de achterstand. Onze onderwijspartner denkt graag met je mee over de meest efficiënte inzet van deze ondersteuning op jouw school.


Een consult duurt ongeveer 90 minuten en vindt plaats bij jou op school.  Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, deze ontvang je samen met adviezen op maat via de mail.


Tarief consult: € 250,-

 

Ontzorgen ON2 en/of ON3: we nemen jouw huidige ondersteuningsaanbod over en voeren deze gedurende 20 of 40 weken voor jou uit


Soms kom je handen of tijd te kort om alle zorgleerlingen op het juiste ondersteuningsniveau goed te kunnen bedienen. We kunnen jou daarbij helpen door een deel van de ondersteuning over te nemen. Voor een periode van 20 of 40 schoolweken werken we met een groepje van maximaal 4 leerlingen aan hun lees- en/of spellingproblemen, 2 x 30 minuten per week.


Tarieven op aanvraag

 

Ontzorgen ON2 en/of ON3: we geven invulling aan de ondersteuning met ons programma Asgaard Saga en voeren deze gedurende 20 of 40 weken voor jou uit


We nemen jou de begeleiding voor een groepje van maximaal 4 leerlingen uit handen door met hen te gaan werken met Asgaard Saga. Asgaard Saga is hét digitale ondersteuningsprogramma waarbij leerlingen door middel van gamification worden gestimuleerd en gemotiveerd om te leren, terwijl ze daarbij ook veel plezier ervaren. Voor een periode van 20 of 40 schoolweken werken we met een groepje van maximaal 4 leerlingen aan hun lees- en/of spellingproblemen, 2 x 30 minuten per week.


Tarieven op aanvraag

Training en preventie

Implementatietrajecten voor ons programma Asgaard Saga: om zelf op school jouw kinderen met het programma te kunnen laten werken


Asgaard Saga is hét digitale ondersteuningsprogramma waarbij leerlingen door middel van gamification worden gestimuleerd en gemotiveerd om te leren, terwijl ze daarbij ook veel plezier ervaren.


Om Asgaard Saga zo effectief mogelijk in te zetten, is het van belang om het programma en alle mogelijkheden goed te leren kennen. In ons basis implementatietraject voorzien we jullie van de benodigde kennis en vaardigheden om goed voorbereid met Asgaard Saga te kunnen gaan werken binnen ON2 en ON3.


Wil je naast deze basis een aanvullende teamtraining over ondersteuningsniveaus en begeleiding en coaching voor de collega’s die ON3 uitvoeren, kies dan voor de aanvullende verdieping bij de  implementatie.

Afname van schoolscans: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (groep 1-2) en de Scan Leesproblemen en Dyslexie (groep 3-8)


Met deze scans van Dyslexie Centraal wordt de stand van zaken rondom het lees- en spellingonderwijs op jouw school geanalyseerd en worden sterke kanten en verbetermogelijkheden binnen jouw onderwijs in beeld gebracht.


We begeleiden je in het afnametraject: in een voorgesprek worden doelen en behoeften vastgesteld, we zorgen ervoor dat de scan wordt aangevraagd en klaargezet om in te vullen, om vervolgens de uitkomsten te analyseren. In een nagesprek bekijken we samen de analyse en komen we tot adviezen voor jouw situatie. Onze adviezen hebben niet alleen betrekking op de ondersteuning van de leerling, maar ook op bijvoorbeeld de inzet en beschikbaarheid van middelen, organisatorische randvoorwaarden, en op eventuele aanpassingen in beleid.


Tarief scan: € 500,-

Ondersteuning voor zorgleerlingen

Consult of observatie voor jouw zorgleerlingen, door één van onze onderwijspartners, psychologen of orthopedagogen


Invulling passend bij behoefte en in overleg


Vormgeven en uitvoeren van de ondersteuning aan jouw zorgleerlingen, zowel individueel als in groepsverband, door één van onze onderwijspartners, psychologen of orthopedagogen


Invulling passend bij behoefte en in overleg


Consult om met jou mee te denken over de invulling van jouw zorgbeleid op school


Een consult duurt ongeveer 90 minuten en vindt plaats bij jou op school. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, en deze ontvang je samen met adviezen op maat via de mail.


Tarief consult: € 250,-

Tijdelijke IB ondersteuning: hands on

Wij kunnen tijdelijk IB-werkzaamheden voor jouw school verzorgen. Hiervoor kun je een van onze medewerkers tijdelijk inhuren. Vraag gerust naar ons uurtarief.

Gratis te gebruiken

Format handelingsplan

 

Bij het vormgeven van de ondersteuning (ON2 en ON3) die op school geboden wordt en voor het eventueel opbouwen van een leerlingdossier, is het van belang om gegevens goed te registreren in handelingsplannen. We weten uit ervaring dat dat best een klus kan zijn, en dat er veel verschillende varianten en formats bestaan. We bieden je hier een format aan waarin alle belangrijke onderdelen zijn opgenomen. 

 

Download hier het handige format handelingsplan onderwijs.

 

Dossierhulp

 

Ook kun je ervoor kiezen om direct een leerlingdossier aan te leggen om zo alle benodigde gegevens op één plek te verzamelen.

 

Kijk hiervoor op www.dossierhulp.nl, ook deze is gratis te gebruiken.

Samen kijken

Als onderwijspartners delen we graag onze kennis en ervaring op het gebied van technisch lezen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling met jou als onderwijsprofessional. Dit geldt voor leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, specialisten en schoolleiders. Door met jou mee te kijken, te denken en samen te sparren, kunnen onze onderwijspartners een passend advies op maat geven op het niveau van de individuele leerling, de klas of de school. We luisteren goed naar jullie behoeften, feedback en ideeën, en nemen deze ter harte bij onze verdere ontwikkelingen op het gebied van professionalisering en ondersteuningsaanbod.

Neem contact op met de onderwijspartner

Wil je weten wat Berkel-B voor jouw basisschool en jullie leerlingen kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onze onderwijspartners kijken en denken graag met je mee over de mogelijkheden. We bieden iedere school een aanbod dat aansluit bij jullie behoeften, waarbij we ook de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) betrekken.