Berkel-B

Partner van onderwijs

Als partner van onderwijs streven wij ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Op school zetten jullie je dagelijks in om de leerlingen de instructie, begeleiding en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Berkel-B ondersteunt graag scholen en hun leerlingen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden.

Ondersteuningsmogelijkheden

Ondersteunings-mogelijkheden

Consult

 

Een consult kan worden aangevraagd door de school (IB'er, leesspecialist of schooldirectie) en heeft betrekking op verschillende onderwerpen gerelateerd aan lees- en/of spellingonderwijs of dyslexie. Een consult is niet bedoeld voor de behandeling van een specifieke casus of de observatie van een leerling. Voor dergelijke gevallen kun je echter wel bij Berkel-B terecht. Een consult duurt inclusief voorbereidingstijd ongeveer 90 minuten en vindt plaats op school. Het consult wordt afgesloten met een beknopte samenvatting van de gemaakte afspraken via e-mail.

 

Scan Leesproblemen en Dyslexie

 

De "Scan Leesproblemen en Dyslexie" analyseert systematisch de stand van zaken op school en brengt zowel sterke punten als verbetermogelijkheden in kaart. Dit heeft betrekking op de ondersteuning van leerlingen, maar ook op bijvoorbeeld de inzet van middelen en organisatorische randvoorwaarden. De uitkomsten van de scan helpen bij het identificeren van verbeterpunten op korte en lange termijn. Uit de praktijk blijkt dat de scan niet alleen handvatten biedt om de aanpak voor kinderen met een achterstand te verbeteren, maar dat alle kinderen in de groep profiteren van de verbeteracties!

 

Ondersteuningsniveau 2 en 3

 

We geloven dat alle leerlingen recht hebben om zich optimaal te ontwikkelen, maar sommige leerlingen hebben meer aandacht en hulp nodig om te groeien dan anderen. Met behulp van ondersteuningsniveaus kunnen we de ondersteuning afstemmen op de individuele behoeften van de leerling. De intensiteit en de vorm van ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingproblemen hangt af van de ernst en hardnekkigheid van de achterstand. Onze onderwijspartner denkt graag met je mee over de meest efficiënte inzet van deze ondersteuning op jouw school. Daarnaast is het ook mogelijk dat de onderwijspartner de ondersteuning biedt aan één of meerdere leerlingen op jouw school.

 

Ondersteuning door een onderwijspartner / orthopedagoog / psycholoog voor zorgleerlingen

 

We streven ernaar om leerlingen binnen jouw school optimaal te laten ontwikkelen met alle zorg en aandacht die daarvoor nodig is. Daarom bieden wij consultaties en observaties in de klas aan, waarbij we goed luisteren naar de behoeften van de leerlingen. Het is mogelijk dat een onderwijspartner of één van onze orthopedagogen/psychologen de ondersteuning voor zorgleerlingen vormgeeft, zowel individueel als in groepsverband.

 

Ontzorgen en advies
  • Wij kunnen tijdelijk IB-werkzaamheden of andere specialistische zorgwerkzaamheden voor jouw school verzorgen. Ook kun je een medewerker van ons tijdelijk inhuren.
  • Graag voorzien wij jou van advies bij het vormgeven van het zorgbeleid of het ontwikkelen van jullie leesonderwijs.
Training voor onderwijsprofessionals: Asgaard Saga

Met behulp van Asgaard Saga kan je als leerkracht, begeleider en school ondersteuningsniveau 2 en 3 op het gebied van technisch lezen en spelling vormgeven. Je kan direct met het programma aan de slag, hier is geen speciale training voor nodig. Mocht je meer willen weten over Asgaard Saga, meer uit het programma willen halen of ondersteuning willen bij het implementeren van Asgaard Saga op school, neem dan contact met ons op voor een aanbod op maat.

Format handelingsplan onderwijs en dossierhulp

Bij het vormgeven van de ondersteuning (ON2 en ON3) die op school geboden wordt en voor het eventueel opbouwen van een leerlingdossier, is het van belang om gegevens goed te registreren in handelingsplannen. We weten uit ervaring dat dat best een klus kan zijn, en dat er veel verschillende varianten en formats bestaan. We bieden je hier een format aan waarin alle belangrijke onderdelen zijn opgenomen. 

 

Download hier het handige format handelingsplan onderwijs.

 

Ook kun je ervoor kiezen om direct een leerlingdossier aan te leggen om zo alle benodigde gegevens op één plek te verzamelen.

Kijk hiervoor op www.dossierhulp.nl , deze is gratis te gebruiken.

 

Samen kijken

Als onderwijspartners delen we graag onze kennis en ervaring op het gebied van technisch lezen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling met jou als onderwijsprofessional. Dit geldt voor leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, specialisten en schoolleiders. Door met jou mee te kijken, te denken en samen te sparren, kunnen onze onderwijspartners een passend advies op maat geven op het niveau van de individuele leerling, de klas of de school. We luisteren goed naar jullie behoeften, feedback en ideeën, en nemen deze ter harte bij onze verdere ontwikkelingen op het gebied van professionalisering en ondersteuningsaanbod.

Neem contact op met de onderwijspartner

Wil je weten wat Berkel-B voor jouw basisschool en jullie leerlingen kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onze onderwijspartners kijken en denken graag met je mee over de mogelijkheden. We bieden iedere school een aanbod dat aansluit bij jullie behoeften, waarbij we ook de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) betrekken.