Droom groot,
Je kunt alles bereiken!
Partner van Onderwijs
Alle leerlingen verdienen het om zich binnen hun mogelijkheden maximaal te ontwikkelen.
Op school zetten leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten zich dagelijks in om de leerlingen de instructie, begeleiding en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.  
Wanneer extra begeleiding voor leerlingen op het gebied van technisch lezen en/of spelling nodig is, dan ondersteunt Berkel-B scholen en hun leerlingen hier graag bij.
 
Samen kijken
De onderwijspartners van Berkel-B delen graag hun kennis en ervaring op het gebied van technisch lezen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling met jou als onderwijsprofessional. Denk hierbij aan leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, specialisten en schoolleiders.
Door met u mee te kijken, te denken en samen te sparren komen onze onderwijspartners met een passend advies op maat op leerling-, klas of schoolniveau. Onze onderwijspartners luisteren goed en nemen jullie behoeftes, feedback en ideeën ten harte voor onze verdere ontwikkelingen in professionalisering en ondersteuningsaanbod.
 
Producten
 1.     Consult
Een consult kan worden aangevraagd door de school (IB’er, leesspecialist of schooldirectie) en kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen die zijn gerelateerd aan het lees- en spellingonderwijs of dyslexie. Een consult is niet bedoeld voor de behandeling van een specifieke casus of een observatie van een leerling. Hiervoor kunt u overigens wel bij Berkel-B terecht.
Een consult duurt incl. voorbereidingstijd ongeveer 90 minuten en vindt plaats op school en wordt afgesloten met een beknopte samenvatting van gemaakte afspraken via de mail.

2.     Scan Leesproblemen en Dyslexie
De “Scan Leesproblemen en Dyslexie” analyseert systematisch de stand van zaken op de school en maakt zowel de sterke kanten, als verbetermogelijkheden zichtbaar. Dit heeft niet alleen betrekking op de ondersteuning van de leerling, maar ook op bijvoorbeeld de inzet en beschikbaarheid van middelen en organisatorische randvoorwaarden. Met de uitkomsten van de scan is de zoektocht naar verbeteringen eigenlijk pas echt begonnen. Waar zijn quick wins te behalen en wat zijn mogelijkheden voor de lange termijn? 

Uit de praktijk blijkt dat de scan niet alleen handvatten biedt om de aanpak voor kinderen met een achterstand te verbeteren, maar dat alle kinderen in de groep zullen profiteren van verbeteracties!

 3.     Ondersteuningsniveau 2 en 3
Alle leerlingen verdienen het om zich binnen hun mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. De ene leerling heeft hierbij meer aandacht en hulp nodig om te groeien dan een andere leerling. Met behulp van ondersteuningsniveaus kan de ondersteuning worden afgestemd op de behoeftes van de individuele leerling. De intensiteit en de manier waarop ondersteuning aan leerling met lees- en spellingproblemen wordt vormgegeven, hangt af van de mate van achterstand (ernst) en hardnekkigheid.
Onze onderwijspartner kijkt en denk graag met u mee hoe u binnen uw school deze ondersteuning zo efficiënt mogelijk kunt inzetten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de onderwijspartner u ontzorgt en deze ondersteuning biedt op uw school aan één of meerdere leerlingen.
Wij werken in de ondersteuning met het programma Asgaard Saga in de klas.

Pakket 1: 1 handelingsperiode 
Pakket 2: 2 handelingsperiodes
Pakket 3: 3 handelingsperiodes

4.     Ondersteuning door een orthopedagoog / psycholoog t.b.v. zorgleerlingen
Leerlingen binnen uw school zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen met alle zorg en aandacht die daar voor nodig is. Daar streven we allemaal naar. Maar hoe geeft u hier op school op een effectieve manier invulling aan? Ontdek dit samen met een onderwijspartner van Berkel-B. Wij bieden consultaties aan, observaties in de klas en luisteren goed naar de behoeftes. Het is mogelijk dat een onderwijspartner of één van onze orthopedagogen / psychologen de ondersteuning voor zorgleerlingen vormgeeft (individueel of in groepsverband).
 
Aanmelden of informatie
Na aanmelding via de website (of telefonisch) wordt er binnen 3 werkdagen contact opgenomen door een medewerker van onze zorgadministratie. Er zal een afspraak worden ingepland bij één van onze onderwijspartners. Onze onderwijspartner komt graag op school langs. De afspraak kan ook online of telefonisch plaatsvinden als daar de voorkeur naar uit gaat.
Samen met de onderwijspartner worden verdere afspraken ingepland.