Onze Dyslexie Dienstverlening

Dienstverlening Dyslexie 

Berkel-B kent geen wachttijden voor de intake, de diagnostiek of de behandeling.

Screening 

Op de basisschool

Wanneer het vermoeden bestaat dat een kind dyslexie heeft, niet ouder is dan 13 jaar en op de basisschool zit dan voeren wij een screening uit op basis van het door school beschikbaar gestelde dossier. Dat kan op verzoek van de school of van ouders. Er dient op drie achtereenvolgende momenten een E-score op de DMT (drie minuten toets) te worden behaald of op drie achtereenvolgende momenten een E-score voor spelling zodra de DMT toets ook D-scores laat zien. Daarnaast dient er tussen de drie toetsmomenten door voldoende hulp zijn geboden door school, hiervan dienen handelingsplannen in het dossier aanwezig te zijn en uit het dossier moet blijken dat er geen ander probleem speelt die de lees- en spelproblemen zou kunnen verklaren.

Is er sprake van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), dan komt een kind in aanmerking voor een vergoede behandeling. Deze wordt door de gemeente betaald. De behandeling moet starten terwijl het kind nog op de basisschool zit. Is er geen sprake van EED dan is het aan de ouders zelf om te bepalen of een advies op maat wenselijk is. Een adviesgesprek is altijd gratis.

Na de basisschool

Ook op latere leeftijd kan dyslexie voor problemen zorgen. Ook na de basisschool kunnen wij een screening uitvoeren op basis van leerlingdossiers, schoolwerk en andere documenten. Lijkt het erop dat er mogelijk sprake is van dyslexie, dan vergoedt de gemeente de behandeling niet. In sommige gevallen betaalt de zorgverzekeraar wel mee. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u het best even contact met ons opnemen. 

Aan een screening zijn geen kosten verbonden


Dyslexie Diagnostiek

Is er naar aanleiding van een screening op de basisschool Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) geconstateerd, dan wordt de dyslexiebehandeling vergoed door de gemeente. Diagnostiek en behandeling vormen samen het traject dat maximaal 1,5 jaar duurt. Is dat niet het geval dan is er sprake van een particulier traject. De kosten komen voor eigen rekening en in sommige gevallen betaalt de zorgverzekeraar (mee). 

De diagnostiek

Om dyslexie goed te kunnen behandelen moet de juiste diagnose gesteld worden. Iedereen is anders en wij willen de beste zorg leveren. Altijd op maat. Dyslexie Diagnostiek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog Generalist. De diagnostiek bij Berkel-B bestaat uit:

  • een dossieranalyse
  • een intakegesprek
  • afname van verschillende testen (2 dagdelen)
  • een rapportage van de bevindingen
  • een eindgesprek waarin de handelingsadviezen besproken worden.
  • optioneel een IQ-test (niet bij een verkort traject)

Handelingsgericht Onderzoek 


Ernstige Enkelvoudige Dyslexie komt slechts bij ongeveer 3,6% van de mensen voor. Ruim 10% van de mensen heeft meer dan gemiddeld moeite met lezen en spellen. Om er achter te komen op welk niveau iemand zit qua lezen en spellen, kunnen wij een handelingsgericht onderzoek uitvoeren. Als er geen (recente) diagnose dyslexie ligt, dan nemen we het onderzoek af om het startniveau te bepalen. De uitkomst van het onderzoek geeft een indicatie of iemand gebaat is bij een dyslexiebehandeling op maat. Nu we weten waar de problemen liggen, kunnen we doelen stellen voor de toekomst. Dat doen we uiteraard samen.


Dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling van Berkel-B gaat terug naar de kern: het goed leren lezen en spellen. Met de onderzoeksresultaten en de persoonlijke wensen van de cliĆ«nt als basis gaan we samen aan de slag. De behandeling kent een duidelijke structuur, maar er is veel aandacht voor de individuele kenmerken. 

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is psycho-educatie. Er wordt uitleg gegeven over wat dyslexie is, de werking van de hersenen en hoe we leren. Daarnaast is er volop aandacht voor het persoonlijke welbevinden. Altijd op een positieve manier. Iemand kan misschien wat minder goed lezen en spellen, maar heeft ongetwijfeld heel veel andere kwaliteiten en competenties.  

Wetenschappelijke principes

De dyslexiebehandeling van Berkel-B is gebaseerd op 4 wetenschappelijke behandelprincipes. Samen met prof.dr. Harold Bekkering, hoogleraar sociaal cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, zorgen wij ervoor dat de nieuwste inzichten opgenomen worden in onze behandelmethodes. Uiteraard voldoet de behandelmethode van Berkel-B aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling voor de zorg.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Is er Ernstige Enkelvoudige Dyslexie geconstateerd, dan wordt de behandeling vergoed. Berkel-B behandelt ook particulier. Wij beoordelen de hulpvraag en geven een passend advies met een bijbehorende offerte.