Jeugd GGZ
 
Jongeren

Niet zo lekker in je vel

Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt of heb je een overvol hoofd, kan je je slecht concentreren of voel je je anders dan anderen. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend gedrag gaat vertonen. Heel veel kinderen vinden het moeilijk om daar over te praten of weten niet zo goed hoe of met wie ze dat moeten doen. Dat is echt niet gek. Als je maar niet gaat tobben, want dan wordt het steeds erger. Doe je dat wel, dan is het slim om op tijd hulp te vragen. Soms zijn een paar gesprekken met iemand buiten de directe omgeving al genoeg om de wereld er een stuk vrolijker uit te laten zien.

 

Weetje

Weet je dat je bij ons eerst eens kennis kunt komen maken met degene die jou gaat helpen? Wij vinden het super belangrijk dat jij en jouw behandelaar het goed met elkaar kunnen vinden.


Wanneer kunnen wij je helpen?

Berkel-B kan kinderen en jongeren met verschillende problemen helpen. We helpen kinderen in de leeftijd van ± 6 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

Probleemgebieden:

Wij bieden diagnostiek en behandeling waarbij gedacht kan worden aan de volgende problematieken.
- Ontwikkelingsproblemen
- (ernstige) Dyslexie
- Angst en dwang
- Gedragsproblemen
- Aandachts- en concentratieproblemen
- Negatief zelfbeeld
- Trauma (enkelvoudig)
- Sociale problemen
- Stemmingsklachten

De zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat het om kortdurende behandeling gaat van lichte tot matige psychische problemen. Er kan opgeschaald worden naar Specialistische Jeugd GGZ als er langer zorg nodig is.

Wat doen we niet:
- Kinderen jonger dan 6 jaar
- Een lager IQ dan 70 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
- Forensisch en justitieel kader
- Crisisgevoeligheid (zoals forse depressie, suïcidaliteit of forse eetproblematiek)
- Ernstige psychiatrische problematiek (ernstige stemmingsproblematiek, automutilatie, psychose,
   persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen)
- (Ernstig) agressief gedrag of delict gedrag
- (Ernstig) middelengebruik en/of (ernstige) verslaving
- (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing,
   verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders
- Ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling
   door ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
- Raadsonderzoeken i.o.v. kinderrechter (echtscheiding of bemiddeling)
- Crisogene problematiek waarvoor 24-uurs zorg noodzakelijk is
- Echtscheidingsadvies of bemiddeling
- Wij schrijven geen medicatie voor.

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij Berkel-B zijn we er erop getraind om te kijken waar jouw problemen vandaan komen. Je gaat, afhankelijk van jouw leeftijd of probleem, in gesprek met een behandelaar. Die stelt je enkele vragen en vormt zich een goed beeld van het probleem. We kijken altijd naar de klachten die je hebt, hoe jouw omgeving eruit ziet en hoe jij als persoon bent. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met jou en, indien van toepassing, met jouw ouders (als je dat goed vindt).

We doen een voorstel voor een behandeling waarbij we samen een doel stellen. Vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om je gevoelens te uiten, dan leren wij je hoe jij dat kunt doen op een manier die bij je past. Of wil je graag meer zelfvertrouwen, dan gaan we daar samen naar op zoek.

Behandelprincipes die we inzetten zijn o.a.:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
  • Eye Movement Desensizitation and Reprocessing (EMDR)
  • Positieve Psychologie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie


Wij werken met Orthopedagogen(-generalist), en (GZ-)psychologen. Specifieke vaktherapieën zoals psychomotorische therapie, creatieve therapie of speltherapie hebben wij niet in huis. Wel zoeken wij graag de samenwerking met professionals die dit wel bieden.

Berkel-B biedt geen crisisdienst. Wij kunnen daarom geen kinderen en jongeren helpen bij wie er ook in het weekend of in de avonden zorg nodig kan zijn. Zij zijn beter op hun plek bij een andere zorgaanbieder. Ook hebben wij geen psychiater in dienst. Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Hoe kom je bij ons terecht?

Je kunt ons altijd bellen om een afspraak maken. Dat kan op eigen initiatief, maar als je wilt dat de gemeente de rekening betaalt heb je een verwijzing nodig. Die kun je, afhankelijk van de gewenste behandeling, krijgen via de huisarts of een medisch specialist, zoals de kinderarts of via de gemeentelijke toegang.

Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de basis of specialistische GGZ. Is dit niet het geval dan zijn de kosten €90,- voor een consult van 45 minuten. 

Spoedeisende hulp of terugval

Voor spoedeisende hulp buiten kantoortijden om kunt u terecht bij uw huisarts of huisartsenpost. In geval van crisis bij psychiatrische of ernstig psychosociale problemen kunt u contact opnemen met de GGZ-crisisdienst. Uw huisarts of huisartensenpost kan ook de crisisdienst voor u inschakelen.

Bij terugval kunt u een beroep doen op uw behandelaar. Wanneer u een basis GGZ traject hebt gevolgd, kunt u het terugvalpreventieplan hanteren.