Gevoel en Gedrag
 
Jongeren

Niet zo lekker in je vel

Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Of je hebt een overvol hoofd, kan je slecht concentreren of voelt je anders dan anderen. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend gedrag gaat vertonen. Heel veel kinderen vinden het moeilijk om daar over te praten of weten niet zo goed hoe of met wie ze dat moeten doen. Dat is echt niet gek. Als je maar niet gaat tobben, want dan wordt het steeds erger. Doe je dat wel, dan is het slim om op tijd hulp te vragen. Soms zijn een paar gesprekken met iemand buiten de directe omgeving al genoeg om de wereld er een stuk vrolijker uit te laten zien.

 

Weetje

Weet je dat je bij ons eerst eens kennis kunt komen maken met degene die jou gaat helpen? Wij vinden het super belangrijk dat jij en jouw behandelaar het goed met elkaar kunnen vinden.


Hoe kunnen wij je helpen?

Bij Berkel-B zijn we er erop getraind om te kijken waar jouw problemen vandaan komen. Je gaat, afhankelijk van jouw leeftijd of probleem, in gesprek met een behandelaar. Die stelt je enkele vragen en vormt zich een goed beeld van het probleem. We kijken altijd naar de klachten die je hebt, hoe jouw omgeving eruit ziet en hoe jij als persoon bent. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met jou en, indien van toepassing, met jouw ouders (als je dat goed vindt).

We doen een voorstel voor een behandeling waarbij we samen een doel stellen. Vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om je gevoelens te uiten, dan leren wij je hoe jij dat kunt doen op een manier die bij je past. Of wil je graag meer zelfvertrouwen, dan gaan we daar samen naar op zoek.

Wanneer kunnen wij je helpen?

Berkel-B kan kinderen en jongeren met verschillende problemen helpen. We helpen kinderen in de leeftijd van ± 6 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

Onderzoek:

 • Breed onderzoek waar klachten vandaan komen
 • Vermoeden van aanwezigheid van AD(H)D
 • Vermoeden van aanwezigheid van ontwikkelingsproblematiek
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek waarom het leren op school niet lukt

 
Behandeling:

 • Angst in brede zin; zoals faalangst, schoolangst, sociale angst, paniekaanvallen, fobieën, etc.
 • Overmatig piekeren of zorgen maken
 • Somberheid
 • Traumatische ervaringen
 • Hulp bij ADHD, zoals psycho-educatie aan ouders, kind en eventueel school, ouderbegeleiding
 • Hulp bij ASS, zoals psycho-educatie aan ouders, kind en eventueel school, ouderbegeleiding
 • Dwanggedachten en -handelingen (tics)
 • Negatief zelfbeeld / mindset
 • Gedragsproblemen
 • Ouderbegeleiding
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, ook wel psychosomatische klachten genoemd)*
 • Overgewicht en Obesitas

*Berkel-B werkt voor SOLK, overgewicht en Obesitas via zorgpaden van ZorgSamen (www.zorgsamen.com). Daarin wordt eerstelijns zorg geboden waarin verschillende disciplines samenwerken (zoals fysiotherapeut, diëtiste, en orthopedagoog/psycholoog).

Behandelprincipes die we inzetten zijn o.a.:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Eye Movement Desensizitation and Reprocessing (EMDR)
 • Positieve Psychologie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie


Wij werken met Orthopedagogen(-generalist), en (GZ-)psychologen. Specifieke vaktherapieën zoals psychomotorische therapie, cfeatieve therapie of speltherapie hebben wij niet in huis. Wel zoeken wij graag de samenwerking met professionals die dit wel bieden.

Berkel-B biedt geen crisisdienst. Wij kunnen daarom geen kinderen en jongeren helpen bij wie er ook in het weekend of in de avonden zorg nodig kan zijn. Zij zijn beter op hun plek bij een andere zorgaanbieder. Ook hebben wij geen psychiater in dienst. Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Hoe kom je bij ons terecht?

Je kunt ons altijd bellen om een afspraak maken. Dat kan op eigen initiatief, maar als je wilt dat de gemeente de rekening betaalt heb je een verwijzing nodig. Die kun je, afhankelijk van de gewenste behandeling, krijgen via de huisarts of een medisch specialist, zoals de kinderarts of via de gemeentelijke toegang.
Wachtlijsten zijn er bij Berkel-B niet, want wij vinden dat iedereen die hulp wil, die zo snel mogelijk moet kunnen krijgen. 

Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de basis of specialistische GGZ. Is dit niet het geval dan zijn de kosten €90,- voor een consult van 45 minuten. 

Berkel-B ken geen wachttijden voor de intake, diagnostiek of behandeling.

Spoedeisende hulp of terugval

Voor spoedeisende hulp buiten kantoortijden om kunt u terecht bij uw huisarts of huisartsenpost. In geval van crisis bij psychiatrische of ernstig psychosociale problemen kunt u contact opnemen met de GGZ-crisisdienst. Uw huisarts of huisartensenpost kan ook de crisisdienst voor u inschakelen.

Bij terugval kunt u een beroep doen op uw behandelaar. Wanneer u een basis GGZ traject hebt gevolgd, kunt u het terugvalpreventieplan hanteren.

leren
 
Over Dyscalculie
 
Onze Dyscalculie Dienstverlening