Gevoel en Gedrag
 
Jongeren

Niet zo lekker in je vel

Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Of je hebt een overvol hoofd, kan je slecht concentreren of voelt je anders dan anderen. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend gedrag gaat vertonen. Heel veel kinderen vinden het moeilijk om daar over te praten of weten niet zo goed hoe of met wie ze dat moeten doen. Dat is echt niet gek. Als je maar niet gaat tobben, want dan wordt het steeds erger. Doe je dat wel, dan is het slim om op tijd hulp te vragen. Soms zijn een paar gesprekken met iemand buiten de directe omgeving al genoeg om de wereld er een stuk vrolijker uit te laten zien.

 

Weetje

Weet je dat je bij ons eerst eens kennis kunt komen maken met degene die jou gaat helpen? Wij vinden het super belangrijk dat jij en jouw behandelaar het goed met elkaar kunnen vinden.


Hoe kunnen wij je helpen?

Bij Berkel-B zijn we er erop getraind om te kijken waar jouw problemen vandaan komen. Je gaat, afhankelijk van jouw leeftijd of probleem, in gesprek met een behandelaar. Die stelt je enkele vragen en vormt zich een goed beeld van het probleem. We kijken altijd naar de klachten die je hebt, hoe jouw omgeving eruit ziet en hoe jij als persoon bent. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met jou en, indien van toepassing, met jouw ouders (als je dat goed vindt).

We doen een voorstel voor een behandeling waarbij we samen een doel stellen. Vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om je gevoelens te uiten, dan leren wij je hoe jij dat kunt doen op een manier die bij je past. Of wil je graag meer zelfvertrouwen, dan gaan we daar samen naar op zoek.

Wanneer kunnen wij je helpen?

Berkel-B kan kan kinderen en jongeren met verschillende problemen helpen. We helpen kinderen in de leeftijd van ±6 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

Onderzoek:

 • Breed onderzoek waar klachten vandaan komen
 • Vermoeden van aanwezigheid van AD(H)D
 • Vermoeden van aanwezigheid van Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek waarom het leren op school niet lukt

 
Behandeling:

 • Angst in brede zin; zoals faalangst, schoolangst, sociale angst, paniekaanvallen, fobieën, etc.
 • Overmatig piekeren of zorgen maken
 • Somberheid
 • Traumatische ervaringen
 • Hulp bij ADHD, zoals psycho-educatie aan ouders, kind en eventueel school, ouderbegeleiding
 • Hulp bij ASS, zoals psycho-educatie aan ouders, kind en eventueel school, ouderbegeleiding
 • Dwanggedachten en -handelingen (tics)
 • Negatief zelfbeeld / mindset
 • Gedragsproblemen / oppositioneel gedrag
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedondersteuning
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, ook wel psycosomatische klachten genoemd)*
 • Overgewicht en Obesitas

*Berkel-B werkt voor SOLK, overgewicht en Obesitas via zorgpaden van ZorgSamen (www.zorgsamen.com). Daarin wordt eerstelijns zorg geboden waarin verschillende disciplines samenwerken (zoals fysiotherapeut, diëtiste, en orthopedagoog/psycholoog).

Behandelprincipes die we inzetten zijn o.a.:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Eye Movement Desensizitation and Reprocessing (EMDR)
 • Positieve Psychologie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Mindfulness
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie


Wij werken met Orthopedagogen(-generalist), en (GZ-)psychologen. Specifieke vaktherapieën zoals psychomotorische therapie, cfeatieve therapie of speltherapie hebben wij niet in huis. Wel zoeken wij graag de samenwerking met professionals die dit wel bieden.

Berkel-B biedt geen crisisdienst. Wij kunnen daarom geen kinderen en jongeren helpen bij wie er ook in het weekend of in de avonden zorg nodig kan zijn. Zij zijn beter op hun plek bij een andere zorgaanbieder. Ook hebben wij geen psychiater in dienst. Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Hoe kom je bij ons terecht?

Je kunt ons altijd bellen om een afspraak maken. Dat kan op eigen initiatief, maar als je wilt dat de gemeente de rekening betaalt heb je een verwijzing nodig. Die kun je, afhankelijk van de gewenste behandeling, krijgen via de huisarts of een medisch specialist, zoals de kinderarts of via de gemeentelijke toegang.
Wachtlijsten zijn er bij Berkel-B niet, want wij vinden dat iedereen die hulp wil, die zo snel mogelijk moet kunnen krijgen. 

Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de basis of specialistische GGZ. Is dit niet het geval dan zijn de kosten €90,- voor een consult van 45 minuten. 

Berkel-B ken geen wachttijden voor de intake, diagnostiek of behandeling.

Spoedeisende hulp of terugval

Voor spoedeisende hulp buiten kantoortijden om kunt u terecht bij uw huisarts of huisartsenpost. In geval van crisis bij psychiatrische of ernstig psychosociale problemen kunt u contact opnemen met de GGZ-crisisdienst. Uw huisarts of huisartensenpost kan ook de crisisdienst voor u inschakelen.

Bij terugval kunt u een beroep doen op uw behandelaar. Wanneer u een basis GGZ traject hebt gevolgd, kunt u het terugvalpreventieplan hanteren.

Beter Leren
 
Over Beter Leren

Over Beter Leren 

In de behandeling bieden we hulp op het gebied van metacognitieve vaardigheden, executieve functies, intrinsieke motivatie, sociale interactie en emoties. Ook zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfreflectie zijn belangrijke componenten van de training.

Al onze behandelingen zijn gebaseerd op vier wetenschappelijke uitgangspunten die we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Voor ieder behandeltraject wordt een behandelplan opgesteld en vindt er een nul- en eindmeting plaats om het effect te bepalen. De behandeling wordt afgesloten met een eindrapportage. Bij langer lopende behandelingen worden er tussenmetingen uitgevoerd en tussenrapportages gemaakt.

Door het volgen van de training krijg je meer zelfkennis, voel je je competenter en krijg je compenserende vaardigheden aangeleerd om je beter te redden in het onderwijs. Je kunt hier zelfs gedurende je gehele school- en werkcarrière van profiteren.

 

Weetje

Wist je dat er twee dingen heel belangrijk zijn om echt beter te kunnen leren leren?

 • inzicht krijgen in de werking van het brein en leren hoe je daar zelf invloed op uit kan oefenen
 • het leren gebruiken van vaardigheden, zoals plannen, organiseren en zelfreflectie om betere resultaten te halen.
 
Wie helpen wij?

Wie helpen wij? 

Je zit in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO of WO en ondervindt problemen bij de manier van leren of het plannen en organiseren, zit niet lekker in je vel, komt regelmatig in conflictsituaties (met bijv. je ouders), hebt moeite met discipline en structuur, loopt vast in je studie, hebt last van faalangst of ondervindt door een aandoening (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme) ernstige belemmeringen bij het volgen van onderwijs.

Het kan zelfs zo zijn dat je tijdelijk niet naar school gaat of je niet meer wordt toegelaten op een school.

Ondervind je dusdanige belemmeringen dat ook jouw school met de handen in het haar zit, dan is het soms mogelijk deze behandeling vergoed te krijgen door de gemeente. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op. Meer over de mogelijkheden

Weetje

Wist je dat het heel leuk kan zijn om in een groepje te leren? De meerwaarde van een groepstraining is dat je ook van elkaar leert, je leert samenwerken en ook de sociale interactie is erg belangrijk.Op onze locaties in Enschede, Lochem en Zutphen starten we meerdere keren per jaar een groepstraining . 

 
Onze Beter Leren Dienstverlening

Heb jij problemen met leren en zoek je naar een oplossing? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres! Hieronder volgt een overzicht van de diensten die we kunnen bieden. Om een heel specifiek advies te geven hebben we het liefst rechtstreeks contact. Je kunt ons telefonisch of per mail bereiken.

Onze Beter Leren dienstverlening:

De behandeling is gericht op de belemmeringen in het schoolse functioneren op het gebied van executieve functies en sociale problemen.

Bij de executieve functies gaat het om psycho-educatie (Hoe werkt mijn brein?), meta-cognitieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en vaardigheden, het gebruik van de juiste methodes, de kracht van het herhalen en het ontwikkelen van intrinsieke motivatie.

Berkel-B werkt vanuit de zelfdeterminatie theorie waarbij er gekeken wordt naar de autonomie van de jongere (Wat wil deze bijv. bereiken? Waar loopt het tegen aan e.d.?). Vanuit hier worden competenties (gericht op het schoolse functioneren) in kaart gebracht (wat heb je nodig om dit te bereiken).

Executieve functies bestaan uit vaardigheden die je nodig hebt om eigen gedrag (bij) te sturen en denkvaardigheden.

Psycho-educatie draagt bij om meer inzicht in jezelf, je problematiek en je sterke en zwakke kanten te geven.

Bij sociale problemen gaat het om leren samenwerken en van elkaar leren, werken in projecten, het maken van de juiste keuzes, omgaan met social media, dagindeling, etc. We werken vanuit de sociale interactie theorie waarbij het samen doen en van elkaar leren het leereffect versterkt.

Berkel-B kent geen wachttijden voor de intake, diagnostiek of behandeling.

leren
 
Over Dyscalculie

Over dyscalculie

Slecht kunnen berekenen. Dat is de letterlijke vertaling van dyscalculie. Iemand met dyscalculie heeft ontzettend veel moeite met het toepassen en ophalen van parate reken- en wiskundekennis. Dat is lastig en zorgt voor beperkingen in het functioneren. De oorzaak van dyscalculie ligt in de hersenen. Daarmee is dyscalculie net als dyslexie een onzichtbare handicap. 

Hoe herken je dyscalculie?

Rekenen wordt iedereen van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vormen de basis voor complexere reken- en wiskunde opgaven. Heb je dyscalculie dan ben je niet zo goed met getallen en is rekenen echt een probleem. Duidelijke signalen zijn:

 • overslaan van getallen bij het tellen
 • moeilijk aanleren van rekenprocedures, bijvoorbeeld optellen of vermenigvuldigen
 • moeite hebben met het omzetten van getallen, er wordt bijvoorbeeld 9 gezegd en je schrijf 6 op
 • langzaam rekenen
 • geen interesse in rekenen
 • zwak ruimtelijk inzicht
 • automatiseren van getallen.

Weetje

Ruim 2% van de mensen heeft dyscalculie. Een veel groter pecentage, ongeveer 10% heeft problemen met rekenen. Wil je weten of een dyscalculiebehandeling jou kan helpen om beter te leren rekenen?

Heb ik dyscalculie?

De enige manier om erachter te komen of er sprake is van dyscalculie, is door een onderzoek uit te laten voeren. Dat moet door een erkende instantie gebeuren. Bij Berkel-B wordt het onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog of de Orthopedagoog Generalist. Is er sprake van dyscalculie dan wordt een verklaring afgegeven. Met een verklaring is het probleem echter nog niet opgelost. Daarom wordt er ook een behandeladvies op maat opgesteld. Het doel is natuurlijk om beter te leren rekenen.

In de verklaring wordt aangegeven welke faciliteiten nodig zijn om beter te functioneren. Bijvoorbeeld meer tijd voor een toets op school of het gebruiken van een rekenmachine.

Gevolgen van dyscalculie

Kinderen met dyscalculie ondervinden op school en later in hun werk vaak nadelige gevolgen van dyscalculie. Scholieren hebben naast wiskunde vaak ook moeite met vakken als aardrijkskunde, economie, natuur- en scheikunde. Voldoendes halen kost veel energie en sommige kinderen verliezen hun motivatie om te leren of ontwikkelen. Volwassenen voelen zich soms beperkt in hun carrièremogelijkheden. Beter leren rekenen en werken aan het zelfvertrouwen geven misschien net dat zetje in de rug om een stapje hoger op de ladder te komen. Is dat niet genoeg, dan heeft Berkel-B ook de expertise in huis om je te helpen op het psychologische vlak. Meer over de werkwijze

Leren omgaan met dyscalculie

Moeite hebben met (be)rekenen is al vervelend op zich. Je moet al extra moeite doen om je de stof eigen te maken en dat vraagt behoorlijk wat van je. Om beter te kunnen leren en je studieprestaties te verbeteren is het vaak ook handig om te leren hoe je met jouw dyscalulie om kunt gaan.

Vergoeding?

Wil je in aanmerking komen voor een onderzoek of behandeling van dyscalculie dan moet je vaak zelf het initiatief nemen. Op school kan een leerkracht een kind voor een onderzoek doorverwijzen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat dyscalculieonderzoeken en -behandelingen op eigen initiatief en eigen kosten uitgevoerd worden. Of het nu gaat om begeleiding voor volwassenen of voor kinderen. Dat betekent dat de zorgverzekeraar of de gemeente in principe niet meebetaalt. Informeren kan natuurlijk nooit kwaad. Soms kan de school of de gemeente een financiële tegemoetkoming verstrekken. Overzicht van de tarieven

 
Onze Dyscalculie Dienstverlening

Dienstverlening Dyscalculie

Dyscalculie Diagnostiek

Dyscalculie komt net als dyslexie voort uit een stoornis in de hersenen. Het betekent letterlijk 'slecht kunnen berekenen'. Om dyscalculie goed te kunnen behandelen moet de juiste diagnose gesteld worden. Iedereen is anders en wij willen de beste zorg leveren. Altijd op maat. Dyscalculie Diagnostiek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog Generalist. De diagnostiek bij Berkel-B bestaat uit:

 • een dossieranalyse
 • een intakegesprek
 • afname van verschillende testen (2 dagdelen)
 • een rapportage van de bevindingen
 • een eindgesprek waarin de handelingsadviezen besproken worden.
 • optioneel een IQ-test (niet bij een verkort traject)


Handelingsgericht Onderzoek 

Dyscalculie komt slechts bij ongeveer 2% van de mensen voor. Er is een veel grotere groep die meer dan gemiddeld moeite heeft met (be)rekenen. Om er achter te komen op welk niveau iemand zit qua rekenen, kunnen wij een handelingsgericht onderzoek uitvoeren. Als er geen (recente) diagnose dyscalculie ligt, dan nemen we het onderzoek af om het startniveau te bepalen. De uitkomst van het onderzoek geeft een indicatie of iemand gebaat is bij een dyscalculiebehandeling op maat. Nu we weten waar de problemen liggen, kunnen we doelen stellen voor de toekomst. Dat doen we uiteraard samen.Dyscalculiebehandeling

De dyscalculiebehandeling van Berkel-B gaat terug naar de kern: het goed leren rekenen en berekenen. Met de onderzoeksresultaten en de persoonlijke wensen van de cliënt als basis gaan we samen aan de slag. De behandeling kent een duidelijke structuur, maar er is veel aandacht voor de individuele kenmerken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is pycho-educatie. Er wordt uitleg gegeven over wat dyscalculie is, de werking van de hersenen en hoe we leren. Daarnaast is er volop aandacht voor het persoonlijke welbevinden. Altijd op een positieve manier. Iemand kan misschien wat minder goed rekenen en berekenen, maar heeft ongetwijfeld heel veel andere kwaliteiten en competenties.

Wetenschappelijke principes

De dyscalculiebehandeling van Berkel-B is gebaseerd op 4 wetenschappelijke behandelprincipes die we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. 

 

Individuele behandeling

1 op 1 begeleiding rekenen. Intensief en resultaatgericht. Neem voor meer informatie en de kosten contact met ons op. Contact

 

Weetje

Bij voldoende deelname (min 4) kan een groepstraining op school verzorgd worden.

Hier wil ik meer
over weten