Klachten

Laatst bijgewerkt: 1-nov-2023
Geldig tot: 1-nov-2024

 

Je ontvangt zorg van Berkel-B. We streven er continu naar om deze zorg te leveren op basis van jouw wensen. Om wat voor reden dan ook kun je je niet goed of niet prettig behandeld voelen. Dat kan zijn omdat je vindt dat de zorgaanbieder in de relatie met jou geen respect toont. Hij of zij komt bijvoorbeeld de afspraken niet na. Het kan ook zijn dat er iets is misgegaan in de behandeling.
Er samen uit komen
In eerste instantie kun je de kwestie bespreken met de directe behandelaar van jouw kind of diens leidinggevende. Je geeft aan wat je dwarszit en wat je wilt bereiken. Met de behandelaar of diens leidinggevende kan vervolgens gezamenlijk het probleem worden opgelost.


Klacht
Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je terecht bij Erisietsmisgegaan.nl. Deze instantie is onafhankelijk en kan je helpen je onvrede weg te nemen. Erisietsmisgegaan.nl voldoet volledig aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Er is iets mis gegaan
Wat kan Erisietsmisgegaan.nl voor jou doen? Ze bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat we door middel van de ondersteuning van het herstelteam gezamenlijk tot een oplossing komen:
  • Het herstelteam luistert naar jouw probleem en komt samen met jou tot een heldere formulering van de klacht;
  • Ze geven je informatie over je rechten;
  • De klacht wordt inclusief een voorgestelde oplossing verzonden naar Berkel-B.
  • Als iedereen het eens is met de voorgestelde oplossing kan het dossier gesloten worden.
 
Hoe kun je jouw klacht kenbaar maken? Je kunt hiervoor gebruik maken van de website www.erisietsmisgegaan.nl
Mediator

Kom je er niet uit of ben je niet tevreden over de oplossing, dan kun je gebruik maken van een mediator.

 

Wat kan een mediator voor jou doen?

De mediator is op geen enkele manier verbonden aan de zorgaanbieder, noch aan jou. Ze kijkt neutraal naar het probleem en begeleidt vanuit deze positie jou en de zorgaanbieder bij het alsnog bereiken van een passende oplossing. De ervaren mediator is deskundig en heeft een opleiding tot mediator met succes afgerond.

 

Hoe kun je een mediator inschakelen?

Je kunt hiervoor gebruik maken van de website www.erisietsmisgegaan.nl

Geschillencommissie

Als de stap met de mediator ook niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, kun je je wenden tot de geschillencommissie.

 

Je kunt het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de bij ons aangesloten Geschillencommissie.

 

Aan het melden van een klacht of geschil zijn geen kosten verbonden. De uitspraak is bindend.

 

Hoe kun je jouw klacht kenbaar maken?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van www.erisietsmisgegaan.nl

 

Vertrouwenspersoon

Wil je liever je verhaal (eerst) in vertrouwen aan iemand vertellen? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

 

De vertrouwenspersoon biedt alle ruimte voor jouw verhaal en emotie. Samen met jou worden mogelijke oplossingen in kaart gebracht en de eventuele gevolgen besproken. De vertrouwenspersoon helpt je jouw eigen keuze te maken en begeleidt je in dit hele proces. Je mag ook alleen je hart komen luchten.

 

De vertrouwenspersoon heeft ook een geheimhoudingsplicht en zal nooit iets doen zonder dat dit van tevoren met jou is besproken.

 

Hoe kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Mandy Lagerweij is Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen) en onafhankelijk.

 

Je kunt haar bereiken per mail via vertrouwenspersoon@erisietsmisgegaan.nl