Droom groot,
Je kunt alles bereiken!
Jongeren

Niet zo lekker in je vel

Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Misschien heb je wel wat naars meegemaakt, een scheiding, er is iemand overleden of word je gepest op school. Er zijn heel veel redenen waarom je je niet zo goed kunt voelen of zelfs afwijkend gedrag gaat vertonen. Heel veel kinderen vinden het moeilijk om daar over te praten of weten niet zo goed hoe of met wie ze dat moeten doen. Dat is echt niet gek. Als je maar niet gaat tobben, want dan wordt het steeds erger. Doe je dat wel, dan is het slim om op tijd hulp te vragen. Soms zijn een paar gesprekken met iemand buiten de directe omgeving al genoeg om de wereld er een stuk vrolijker uit te laten zien.

 

Weetje

Weet je dat je bij ons eerst eens kennis kunt komen maken met degene die jou gaat helpen? Wij vinden het super belangrijk dat jij en jouw behandelaar het goed met elkaar kunnen vinden.


Hoe kunnen wij je helpen?

Bij Berkel-B zijn we er erop getraind om te kijken waar jouw problemen vandaan komen. Je gaat, afhankelijk van jouw leeftijd of probleem, in gesprek met een GZ-psycholoog of orthopedagoog. Die stelt je allerlei vragen en vormt zich een goed beeld van het probleem. We kijken altijd naar de klachten die je hebt, hoe jouw omgeving eruit ziet en hoe jij als persoon bent. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met jou en, indien van toepassing, met jouw ouders (als je dat goed vindt).

We doen een voorstel voor een behandeling waarbij we samen een doel stellen. Vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om je gevoelens te uiten, dan leren wij je hoe jij dat kunt doen op een manier die bij je past. Of wil je graag meer zelfvertrouwen, dan gaan we daar samen naar op zoek.

Hoe kom je bij ons terecht?

Je kunt ons altijd bellen om een afspraak maken. Dat kan op eigen initiatief, maar als je wilt dat de gemeente of ziektekostenverzekeraar de rekening betaalt heb je een verwijzing nodig. Die kun je, afhankelijk van de gewenste behandeling, krijgen via de gemeente, de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wachtlijsten zijn er bij Berkel-B niet, want wij vinden dat iedereen die hulp wil, die zo snel mogelijk moet kunnen krijgen. 

Wanneer de ernst van de problematiek hier om vraagt, zullen wij u in contact brengen met een psychiater of klinisch psycholoog.

Behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de basis GGZ. Is dit niet het geval dan zijn de kosten €90,- voor een consult van 45 minuten. 

Berkel-B ken geen wachttijden voor de intake, diagnostiek of behandeling.

Spoedeisende hulp of terugval

Voor spoedeisende hulp buiten kantoortijden om kunt u terecht bij uw huisarts of huisartsenpost. In geval van crisis bij psychiatrische of ernstig psychosociale problemen kunt u contact opnemen met de GGZ-crisisdienst. Uw huisarts of huisartensenpost kan ook de crisisdienst voor u inschakelen.

Bij terugval kunt u een beroep doen op uw behandelaar. Wanneer u een basis GGZ traject hebt gevolgd, kunt u het terugvalpreventieplan hanteren.

Volwassenen

Als het even niet meezit

Gebeurtenissen uit een verleden, je complexe persoonlijkheid, een roerig leven, externe factoren, er zijn talloze redenen waarom je in het dagelijkse leven tegen problemen aanloopt. Het lukt maar niet om relaties goed te onderhouden, je wilt je angsten overwinnen of je loopt niet over van zelfvertrouwen. Daardoor vis je elke keer achter het net wanneer je promotie zou kunnen maken. Er kan van alles aan de hand zijn waardoor je niet lekker in je vel zit. Je bent het zat en je wilt verandering. Het is tijd voor hulp!

Behandeling

Om een helder beeld te krijgen van het effect dat jouw klachten op je functioneren hebben, gaat onze GZ-psycholoog met je in gesprek en voert een aantal tests uit. Een voorbeeld van een methode die we daarvoor gebruiken is het KOP-model. Het uitgangspunt van deze methode is dat jouw klachten een samenspel zijn tussen de omstandigheden waarin je zit of zat, in combinatie met jouw persoonskenmerken.

  • Welke Klachten heb je?
  • Door welke Omstandigheden in jouw leven hebben die klachten zich kunnen ontwikkelen?
  • Welke Persoonskenmerken zijn kenmerkend voor jou?


Blijkt uit het onderzoek dat jouw problemen voortkomen uit een stoornis waardoor je kennis en informatie niet op een normale manier op kunt nemen en verwerken, dan kunnen we je ook helpen. Niet geïndiceerde dyslexie of dyscalculie kunnen aan de grondslag liggen voor problemen op latere leeftijd. Meer over dyslexie en dyscalculie

Voor de behandeling aan volwassenen sluiten wij geen contracten meer af met verzekeraars. U heeft wel recht op restitutie via uw ziektekostenverzekering. U ontvangt van ons een factuur die u kunt indienen bij uw verzekeraar.