Berkel-B

Dyslexiespecialist

Dyslexie is een uitdagend woord, vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het woord “dyslexie” komt van het Grieks. “Dys” betekent “beperkt” en “lexis” betekent “woord”; vrij vertaald betekent het “beperkt lezen”.

Als jouw kind dyslexie heeft, kan het voor jouw kind moeilijk zijn om woorden te lezen of te schrijven, soms zelfs allebei. Dit komt doordat de hersenen soms in de war raken bij het verwerken van letters, woorden en klanken. Het verbinden van letters en klanken werkt anders in de hersenen van kinderen met dyslexie. Verder functioneren hun hersenen op dezelfde manier als die van anderen.

Belangrijk om te onthouden is dat dyslexie geen reden is om je te schamen, en dat geldt ook voor jouw kind. Het betekent simpelweg dat jouw kind op een andere manier leert, en dat is helemaal prima! Veel intelligente en getalenteerde mensen, zoals wetenschappers, kunstenaars en atleten, hebben ook dyslexie en zijn desondanks zeer succesvol geworden. Dus als jouw kind dyslexie heeft, onthoud dan dat het speciaal is en dat het gewoon wat extra hulp en ondersteuning kan krijgen om te groeien en te bloeien. Blijf altijd positief, wees trots op wie jouw kind is en geef nooit op, want jouw kind kan alles bereiken wat het wil, ook met dyslexie!
Stap 1: De school onderbouwt het vermoeden van dyslexie in een leerlingdossier

Alle benodigde gegevens over de leerling worden verzameld en vastgelegd in een leerlingdossier. Het leerlingdossier bevat de volgende informatie:

 • Op de drie meest recente hoofdmetingen is een zeer lage woordleesscore behaald (E- of Vmin-score).
 • Recente resultaten van het leerlingvolgsysteem (LVS) van groep 3 tot en met de huidige groep, op alle didactische gebieden.
 • Een recent geanonimiseerd groepsoverzicht met lees- en spellingresultaten van de klas (ter informatie).
 • Begeleiding op alle ondersteuningsniveaus (ON1, ON2 en ON3 - gestapelde zorg) voldoet aan kenmerken van effectief handelen.
 • Groeps- en/of handelingsplannen voor interventieperiode 1 en 2, met name gericht op technisch lezen.
 • Indien van toepassing, relevante documenten, verslagen en handelingsplannen van eerder onderzoek vanuit school of andere instanties of hulp op sociaal-emotioneel gebied.

 

Ouders worden door de school geïnformeerd over het vermoeden van dyslexie en het dyslexiebeleid op school. De school adviseert ouders bij de keuze van een gespecialiseerd instituut of behandelaar, waarbij de uiteindelijke keuzevrijheid bij de ouders ligt. 

 

 

In Dossierhulp kan school  vanaf het eerste moment en stapsgewijs het dossier van een leerling opbouwen door gegevens in te voeren en samen te brengen. Dit kan in het kader van de vergoede dyslexiezorg wanneer er vermoedens zijn van ernstige dyslexie. Dossierhulp is uitsluitend voor school en geheel kosteloos.  Klik hier om naar Dossierhulp van Berkel-B te gaan.

Stap 2: Aanmelden bij Berkel-B of een poortwachter*

Per regio/gemeente verschilt wie het leerlingdossier van school beoordeelt en bepaalt of het dossier kan worden toegelaten tot de vergoede dyslexiezorg. Dit is op school bekend en staat op de website van de gemeente.

 

* In de dyslexiezorg wordt gewerkt met een poortwachter. De poortwachter is degene die informatie van school over het lezen en spellen en de extra hulp die door de school is gegeven, bekijkt. Dit kan iemand bij de gemeente zijn, het samenwerkingsverband, een externe of de zorgaanbieder zelf. De poortwachter beoordeelt op basis van het leerlingdossier of een kind voldoet aan de voorwaarden en bepaalt of het dossier kan worden toegelaten tot de vergoede dyslexiezorg. Wie de poortwachter is in jouw regio is op school bekend of staat op de website van de gemeente. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen.

Stap 3: Beoordeling van het leerlingdossier
 • Een externe poortwachter beoordeelt het leerlingdossier.
 • Berkel-B beoordeelt het dossier nadat het compleet is (Een compleet dossier bestaat uit het Leerlingdossier (gedeelte van school) en het aanmeldformulier van Berkel-B ingevuld door ouder(s)).
Stap 4: Uitkomst beoordeling van het leerlingdossier

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

 • Positieve beoordeling (leerlingdossier wordt ontvankelijk verklaard): de gemeente geeft een toewijzing af en Berkel-B start de zorg.
 • Negatieve beoordeling: het dossier wordt (voor nu) afgewezen voor toegang tot de vergoede dyslexiezorg. Er zullen adviezen worden gegeven over hoe verder te handelen. Als er nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Berkel-B via het contactformulier.

Het onderzoek en/of behandeling kan pas worden gestart door Berkel-B als er een toewijzing is afgegeven door de gemeente.

Onderzoek naar dyslexie

Als de extra ondersteuning vanuit school voor lezen en/of spellen niet voldoende blijkt te zijn, kan er gekeken worden of onderzoek naar dyslexie ingezet kan worden. In de meeste gevallen valt dit onderzoek binnen de vergoede dyslexiezorg in het basisonderwijs. Na aanmelding bij Berkel-B beoordelen de dossieradviseurs of de aanmelding aan de voorwaarden en landelijke criteria voldoet en dus in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een van de locaties van Berkel-B, meestal de locatie die het dichtst bij jou in de buurt is. Het doel van het onderzoek is om de oorzaak van de leesachterstand vast te stellen en handvatten en adviezen te geven voor de juiste ondersteuning en hulp.
Onderdelen onderzoek
 • (Online) intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s)
 • Screening van leervoorwaarden
 • Screening van gedragsproblemen
 • Onderzoek naar het huidige lees- en spellingniveau
 • Onderzoek naar de basisvaardigheden van lezen en spellen
 • Onderzoek van het korte termijngeheugen
 • Indien nodig, onderzoek naar IQ als er aanwijzingen zijn voor een breder leerprobleem of als er duidelijke redenen zijn om de intelligentie nader te bekijken
 • Indien nodig, onderzoek naar onderliggende problematieken als daar aanwijzingen voor zijn, denk aan een taalprobleem, concentratieprobleem
 • Verslaglegging
 • (Online) adviesgesprek met ouder(s)/verzorger(s)
Mogelijke uitkomsten onderzoek

Na het onderzoek en de evaluatie van alle verzamelde informatie, inclusief de aanmelding, het leerlingdossier en het uitgevoerde onderzoek, kunnen we tot een definitieve conclusie komen. Er zijn grofweg drie mogelijke uitkomsten:

 

 • Ernstige Dyslexie (ED): Als de ernst van de lees- en/of spellingproblemen binnen de gestelde criteria valt en het kind onvoldoende profiteert van de extra ondersteuning op school, komt het kind in aanmerking voor een vergoede behandeling (ondersteuningsniveau 4) bij een dyslexiezorgaanbieder. Daarnaast ontvangt het kind een dyslexieverklaring. Indien noodzakelijk kan het kind gebruikmaken van extra hulpmiddelen in de klas.
 • Dyslexie: Als er sprake is van dyslexie, maar de ernst van de problemen valt niet binnen de criteria voor ernstige dyslexie, komt het kind niet in aanmerking voor een vergoede behandeling. Desondanks ontvangt het kind wel een dyslexieverklaring om de leer- en/of spellingproblemen te erkennen. Indien noodzakelijk kan het kind gebruikmaken van extra hulpmiddelen in de klas.
 • Geen dyslexie: Als er onvoldoende aanwijzingen zijn om de diagnose dyslexie te stellen, betekent dit niet dat er geen lees- en/of spellingproblemen zijn. Er kunnen andere verklaringen zijn voor deze problemen. In dit geval wordt geen dyslexieverklaring afgegeven, maar het kind kan nog steeds lees- en/of spellingondersteuning nodig hebben. Je kunt dan als ouder kiezen om het
  onderzoek en/of de behandeling zelf te betalen. Wij hebben hiervoor een uitgebreid programma ontworpen waarbij je als ouder en kind online extra ondersteuning krijgt! Onze ervaren behandelaars maken een behandelplan op maat. Meer informatie hierover en de mogelijkheid om jouw kind aan te melden kun je vinden op www.dyslexieonline.nl.
Zoekgeraakte dyslexieverklaring

Wanneer uw door Berkel-B opgestelde dyslexieverklaring zoek is geraakt, kunt u een nieuw exemplaar bij ons opvragen. Wij brengen hiervoor € 25,- administratiekosten vooraf in rekening.

Dyslexiebehandeling

Wanneer er ernstige dyslexie is vastgesteld, komt jouw kind in aanmerking voor een vergoed behandeltraject. Maar wat houdt zo’n traject eigenlijk in? Wie spelen hier allemaal een rol en wie doet wat? Bij Berkel-B staat jouw kind centraal in de dyslexiebehandeling. Onze behandelaars begeleiden, helpen en ondersteunen je kind zo goed mogelijk. We kunnen dit echter niet alleen doen; we hebben de hulp nodig van jou als ouder(s)/verzorger(s) en school. Het is een intensief traject voor iedereen, waarbij we samen aan de slag gaan!

Bij Berkel-B staat het bevorderen van leesplezier en motivatie voorop in de behandeling. We maken gebruik van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en werken aan de volgende aspecten:
Het geven van psycho-educatie en indien nodig extra aandacht hiervoor.
Je kind wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.
Het trainen van de letter-klankkoppeling en het ontwikkelen van inzicht in klankstructuur (fonologie).
Leestraining.
Het verder ontwikkelen van spellingvaardigheden.
Jouw kind doorloopt het behandeltraject in een op maat gemaakte volgorde en met een tempo dat bij hem/haar past. De behandelaar monitort voortdurend en past aan waar nodig. Thuis oefent je kind met een oefenpartner met behulp van ons behandelprogramma Asgaard Saga. Dit programma kan ook op school worden gebruikt. Het behandeltraject omvat de volgende aspecten:
 • Wekelijks een behandelsessie van 45 minuten op een vast tijdstip.
 • De behandelsessie vindt plaats op school of op een locatie van Berkel-B in de buurt (als we op school niet mogen of kunnen behandelen, dan wijken we uit naar een locatie van Berkel-B in de buurt).
 • Optimaal samenwerken met ouder(s)/verzorger(s) en school.
 • Bij voorkeur een vaste behandelaar gedurende het behandeltraject.
 • Oefenen met Asgaard Saga.
 • Oefeningen worden afgestemd op het niveau en tempo van je kind.
 • Je kind oefent minstens 4 keer per week thuis in Asgaard Saga gedurende 20 minuten, voor een optimaal resultaat.
 • Lees samen minimaal 4 keer per week 15 minuten, bij voorkeur in een boek (hardop en onder begeleiding).
 • Er is aandacht voor zorg na de behandeling.

Asgaard Saga

Het behandelprogramma Asgaard Saga is een online programma dat is ontwikkeld om kinderen met dyslexie te ondersteunen bij het verbeteren van hun lees- en spellingvaardigheden. Het programma is bedoeld om kinderen meer plezier te laten ervaren in het leerproces en hen gemotiveerder te maken om te leren. Asgaard Saga is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en voldoet aan de uitgebreide richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling voor de zorg. Het programma maakt gebruik van gamification, wat inhoudt dat educatieve elementen op een speelse en interactieve manier worden aangeboden. Hierdoor wordt het oefenen leuk en uitdagend voor de kinderen.
Het programma wordt ondersteund door fysieke oefeningen en materialen die het leerproces versterken. Het is aangepast aan het niveau en tempo van het kind, waardoor het op maat gemaakt is voor individuele behoeften. Kinderen kunnen altijd en overal oefenen, omdat het programma beschikbaar is op verschillende apparaten, zoals computers, tablets en smartphones.

Ouders en scholen hebben inzicht in de ontwikkeling en voortgang van het kind via een eigen omgeving. Dit stelt hen in staat om de vorderingen van het kind te volgen en eventuele ondersteuning te bieden waar nodig.

Bekijk de video

Asgaard Saga is een innovatief behandelprogramma dat gebruikmaakt van moderne technologie en wetenschappelijke inzichten om jouw kind met dyslexie te helpen bij het verbeteren van zijn/haar lees- en spellingvaardigheden, op een leuke en effectieve manier!

Probeer de gratis demo!

Nieuwsgierig geworden en zelf eens Asgaard Saga uitproberen? Speel dan de Asgaard Saga demo! Klik hieronder op Gratis demo en klik vervolgens op Demo en ga alvast op avontuur.

Veel plezier met het uitproberen van Asgaard Saga!

Vergoeding

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals vastgelegd in de Jeugdwet. Vergoede dyslexiezorg is hier een onderdeel van. Als aan de gestelde criteria wordt voldaan, vergoedt de gemeente de kosten voor het onderzoek en/of de behandeling. Kijk bij onze locaties om te zien voor welke regio’s Berkel-B contracten heeft afgesloten voor vergoede dyslexiezorg.

No-show, afspraak afzeggen

Wanneer we samen een afspraak hebben gepland en het jou of jouw kind niet lukt om te komen, vragen wij vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te zeggen bij de zorgadministratie. Een afspraak kan bijvoorbeeld niet doorgaan vanwege een studiedag op school, activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolontbijt, sportdag, schoolreisje, enzovoort. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het afmelden, niet de school. Het helpt onze behandelaars enorm als je tijdig afzegt, anders kan het gebeuren dat een behandelaar voor niets naar de school van jouw kind reist. Als een gesprek niet plaats kan vinden door ziekte van jou of jouw kind, vragen we je om minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
Wanneer er niet wordt voldaan aan de criteria voor vergoed onderzoek of behandeling, biedt Dyslexie Online een alternatieve oplossing. Ons uitgebreide programma, ontwikkeld met dezelfde ervaren behandelaars als van Berkel-B, geeft jou als ouder de mogelijkheid om zelf het onderzoek en de behandeling voor dyslexie te bekostigen. Hierbij wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld door onze professionals, die online of op één van onze locaties extra ondersteuning bieden aan zowel ouders als kinderen.

Voor meer informatie en de mogelijkheid om jouw kind aan te melden, nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze website Dyslexie Online.