Droom groot,
Je kunt alles bereiken!
Over Dyscalculie

Over dyscalculie

Slecht kunnen berekenen. Dat is de letterlijke vertaling van dyscalculie. Iemand met dyscalculie heeft ontzettend veel moeite met het toepassen en ophalen van parate reken- en wiskundekennis. Dat is lastig en zorgt voor beperkingen in het functioneren. De oorzaak van dyscalculie ligt in de hersenen. Daarmee is dyscalculie net als dyslexie een onzichtbare handicap. Kinderen, scholieren, studenten, maar ook volwassenen met dyscalculie kunnen baat hebben bij een goede behandeling.

Hoe herken je dyscalculie?

Rekenen wordt iedereen van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vormen de basis voor complexere reken- en wiskunde opgaven. Heb je dyscalculie dan ben je niet zo goed met getallen en is rekenen echt een probleem. Duidelijke signalen zijn:

 • overslaan van getallen bij het tellen
 • moeilijk aanleren van rekenprocedures, bijvoorbeeld optellen of vermenigvuldigen
 • moeite hebben met het omzetten van getallen, er wordt bijvoorbeeld 9 gezegd en je schrijf 6 op
 • langzaam rekenen
 • geen interesse in rekenen
 • zwak ruimtelijk inzicht
 • automatiseren van getallen.

Weetje

Ruim 2% van de mensen heeft dyscalculie. Een veel groter pecentage, ongeveer 10% heeft problemen met rekenen. Wil je weten of een dyscalculiebehandeling jou kan helpen om beter te leren rekenen?

Heb ik dyscalculie?

De enige manier om erachter te komen of er sprake is van dyscalculie, is door een onderzoek uit te laten voeren. Dat moet door een erkende instantie gebeuren. Bij Berkel-B wordt het onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog of de Orthopedagoog Generalist. Is er sprake van dyscalculie dan wordt een verklaring afgegeven. Met een verklaring is het probleem echter nog niet opgelost. Daarom wordt er ook een behandeladvies op maat opgesteld. Het doel is natuurlijk om beter te leren rekenen.

In de verklaring wordt aangegeven welke faciliteiten nodig zijn om beter te functioneren. Bijvoorbeeld meer tijd voor een toets op school of het gebruiken van een rekenmachine.

Gevolgen van dyscalculie

Kinderen, maar ook volwassenen, met dyscalculie ondervinden op school en later in hun werk vaak nadelige gevolgen van dyscalculie. Scholieren hebben naast wiskunde vaak ook moeite met vakken als aardrijkskunde, economie, natuur- en scheikunde. Voldoendes halen kost veel energie en sommige kinderen verliezen hun motivatie om te leren of ontwikkelen. Volwassenen voelen zich soms beperkt in hun carrièremogelijkheden. Beter leren rekenen en werken aan het zelfvertrouwen geven misschien net dat zetje in de rug om een stapje hoger op de ladder te komen. Is dat niet genoeg, dan heeft Berkel-B ook de expertise in huis om je te helpen op het psychologische vlak. Meer over de werkwijze

Leren omgaan met dyscalculie

Moeite hebben met (be)rekenen is al vervelend op zich. Je moet al extra moeite doen om je de stof eigen te maken en dat vraagt behoorlijk wat van je. Om beter te kunnen leren en je studieprestaties te verbeteren is het vaak ook handig om te leren hoe je met jouw dyscalulie om kunt gaan. In een groepstraining of 1 op 1 behandeling helpen we je daarmee.

Vergoeding?

Wil je in aanmerking komen voor een onderzoek of behandeling van dyscalculie dan moet je vaak zelf het initiatief nemen. Op school kan een leerkracht een kind voor een onderzoek doorverwijzen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat dyscalculieonderzoeken en -behandelingen op eigen initiatief en eigen kosten uitgevoerd worden. Of het nu gaat om begeleiding voor volwassenen of voor kinderen. Dat betekent dat de zorgverzekeraar of de gemeente in principe niet meebetaalt. Informeren kan natuurlijk nooit kwaad. Soms kan de school een financiële tegemoetkoming verstrekken. Heb je een werkgever, dan kun je vragen of die een bijdrage wil leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Overzicht van de tarieven

Onze Dyscalculie Dienstverlening

Dienstverlening Dyscalculie

Dyscalculie Diagnostiek

Dyscalculie komt net als dyslexie voort uit een stoornis in de hersenen. Het betekent letterlijk 'slecht kunnen berekenen'. Om dyscalculie goed te kunnen behandelen moet de juiste diagnose gesteld worden. Iedereen is anders en wij willen de beste zorg leveren. Altijd op maat. Dyscalculie Diagnostiek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog Generalist. De diagnostiek bij Berkel-B bestaat uit:

 • een dossieranalyse
 • een intakegesprek
 • afname van verschillende testen (2 dagdelen)
 • een rapportage van de bevindingen
 • een eindgesprek waarin de handelingsadviezen besproken worden.
 • optioneel een IQ-test (niet bij een verkort traject)


Handelingsgericht Onderzoek 

Dyscalculie komt slechts bij ongeveer 2% van de mensen voor. Er is een veel grotere groep die meer dan gemiddeld moeite heeft met (be)rekenen. Om er achter te komen op welk niveau iemand zit qua rekenen, kunnen wij een handelingsgericht onderzoek uitvoeren. Als er geen (recente) diagnose dyscalculie ligt, dan nemen we het onderzoek af om het startniveau te bepalen. De uitkomst van het onderzoek geeft een indicatie of iemand gebaat is bij een dyscalculiebehandeling op maat. Nu we weten waar de problemen liggen, kunnen we doelen stellen voor de toekomst. Dat doen we uiteraard samen.Dyscalculiebehandeling

De dyscalculiebehandeling van Berkel-B gaat terug naar de kern: het goed leren rekenen en berekenen. Met de onderzoeksresultaten en de persoonlijke wensen van de cliënt als basis gaan we samen aan de slag. De behandeling kent een duidelijke structuur, maar er is veel aandacht voor de individuele kenmerken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is pycho-educatie. Er wordt uitleg gegeven over wat dyscalculie is, de werking van de hersenen en hoe we leren. Daarnaast is er volop aandacht voor het persoonlijke welbevinden. Altijd op een positieve manier. Iemand kan misschien wat minder goed rekenen en berekenen, maar heeft ongetwijfeld heel veel andere kwaliteiten en competenties.

Wetenschappelijke principes

De dyscalculiebehandeling van Berkel-B is gebaseerd op 4 wetenschappelijke behandelprincipes. Samen met prof.dr. Harold Bekkering, hoogleraar sociaal cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, zorgen wij ervoor dat de nieuwste inzichten opgenomen worden in onze behandelmethodes. 

 

Individuele behandeling

1 op 1 begeleiding rekenen. Intensief en resultaatgericht. Neem voor meer informatie en de kosten contact met ons op. Contact

 

Weetje

Bij voldoende deelname (min 4) kan een groeptraining op school verzorgd worden.

Hier wil ik meer
over weten