Berkel-B

Aan het begin van deze eeuw is in opdracht van de Nederlandse overheid door professor Blomert een uitgebreide prevalentie studie uitgevoerd naar het voorkomen van dyslexie in Nederland. De prevalentienorm voor dyslexie bleek op 4% te liggen....

Dyslexie, 1 op de 10 kinderen krijgt er mee te maken. Dansende letters en moeilijke klanken. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen of spellen, of met beide. In het brein van kinderen met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking...