Wat helpt bij Dyslexie?

De recente bevindingen uit twee Nijmeegse proefschriften over dyslexie behandeling bieden waardevolle inzichten die naadloos aansluiten bij de principes van ons behandelprogramma Asgaard Saga. Deze onderzoeken, uitgevoerd door Robin van Rijthoven en Sietske Walda aan de Radboud Universiteit, benadrukken specifieke methoden voor het verbeteren van lees- en spellingvaardigheden bij kinderen met dyslexie, die direct overeenkomen met de aanpak van Asgaard Saga.

Robin van Rijthoven onderstreept het belang van het versterken van woordkennis om fonologische vaardigheden te voeden, wat leidt tot beter lezen en minder spelfouten. Dit is precies wat Asgaard Saga beoogt met zijn focus op de ontwikkeling van expliciete fonologische vaardigheden en het aanleren van spellingregels door middel van gamification, waardoor leren zowel leuk als educatief is.

Sietske Walda’s onderzoek wijst uit dat het trainen van losse cognitieve vaardigheden zoals werkgeheugen en aandacht niet direct bijdraagt aan het verbeteren van technisch lezen en spellen. Asgaard Saga heeft dit inzicht omarmd door een focus te leggen op gespecialiseerde leestrainingen en de ontwikkeling van spellingvaardigheden, zonder de nadruk te leggen op het isoleren van deze cognitieve functies.

De overeenkomsten tussen de bevindingen uit de proefschriften en de praktijk van Asgaard Saga zijn opvallend. Ons programma biedt een geïntegreerde benadering die zich richt op wat echt werkt voor kinderen met dyslexie. Dit omvat veelvuldige herhaling en praktijkgerichte oefeningen die specifiek zijn ontworpen om de lees- en schrijfvaardigheden van het kind te verbeteren, precies zoals aanbevolen in de onderzochte proefschriften. Door het gebruik van gamification wordt het leren bovendien een motiverende en plezierige ervaring, wat cruciaal is voor duurzame vooruitgang.

Asgaard Saga is daarmee niet alleen een innovatief en leuk leermiddel, maar ook een diepgaand onderbouwd programma dat zich richt op de fundamentele aspecten die kinderen met dyslexie helpen hun lees- en spellingsvaardigheden effectief te ontwikkelen. Dit benadrukt hoe ons programma zich richt op wetenschappelijk onderbouwde methoden die de kern vormen van effectieve dyslexiebehandeling.

Klik hier voor meer informatie over Asgaard Saga.

Robin van Rijthoven, Compensating reading and spelling abilities in children with dyslexia. Proefschrift Radboud Universiteit, 2023.

Sietske Walda, Learning to read is to stick to the task. The elusive role of cognitive skills in dyslexia. Proefschrift Radboud Universiteit, 2023.