Droom groot,
Je kunt alles bereiken!
Over Beter Leren

Over Beter Leren 

In de behandeling bieden we hulp op het gebied van metacognitieve vaardigheden, executieve functies, intrinsieke motivatie, sociale interactie en emoties. Ook zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfreflectie zijn belangrijke componenten van de training.

Al onze behandelingen zijn gebaseerd op vier wetenschappelijke uitgangspunten die we hebben ontwikkeld in samenwerking met onze wetenschappelijk adviseur Harold Bekkering. Hij is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Voor ieder behandeltraject wordt een behandelplan opgesteld en vindt er een nul- en eindmeting plaats om het effect te bepalen. De behandeling wordt afgesloten met een eindrapportage. Bij langer lopende behandelingen worden er tussenmetingen uitgevoerd en tussenrapportages gemaakt.

Door het volgen van de training krijg je meer zelfkennis, voel je je competenter en krijg je compenserende vaardigheden aangeleerd om je beter te redden in het onderwijs. Je kunt hier zelfs gedurende je gehele school- en werkcarriĆØre van profiteren.

Weetje

Wist je dat er twee dingen heel belangrijk zijn om echt beter te kunnen leren leren?

  • inzicht krijgen in de werking van het brein en leren hoe je daar zelf invloed op uit kan oefenen
  • het leren gebruiken van vaardigheden, zoals plannen, organiseren en zelfreflectie om betere resultaten te halen.
Wie helpen wij?

Wie helpen wij? 

Je zit in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO of WO en ondervindt problemen bij de manier van leren of het plannen en organiseren, zit niet lekker in je vel, komt regelmatig in conflictsituaties (met bijv. je ouders), hebt moeite met discipline en structuur, loopt vast in je studie, hebt last van faalangst of ondervindt door een aandoening (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme) ernstige belemmeringen bij het volgen van onderwijs.

Het kan zelfs zo zijn dat je tijdelijk niet naar school gaat of je niet meer wordt toegelaten op een school.

Ondervind je dusdanige belemmeringen dat ook jouw school met de handen in het haar zit, dan is het soms mogelijk deze behandeling vergoed te krijgen door de gemeente. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op. Meer over de mogelijkheden

Weetje

Wist je dat het heel leuk kan zijn om in een groepje te leren? De meerwaarde van een groepstraining is dat je ook van elkaar leert, je leert samenwerken en ook de sociale interactie is erg belangrijk.Op onze locaties in Enschede, Lochem en Zutphen starten we meerdere keren per jaar een groepstraining . 

Onze Beter Leren Dienstverlening

Heb jij problemen met leren en zoek je naar een oplossing? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres! Hieronder volgt een overzicht van de diensten die we kunnen bieden. Om een heel specifiek advies te geven hebben we het liefst rechtstreeks contact. Je kunt ons telefonisch of per mail bereiken.

Onze Beter Leren dienstverlening:

De behandeling is gericht op de belemmeringen in het schoolse functioneren op het gebied van executieve functies en sociale problemen.

Bij de executieve functies gaat het om psycho-educatie (Hoe werkt mijn brein?), meta-cognitieve vaardigheden, het aanleren van strategieƫn en vaardigheden, het gebruik van de juiste methodes, de kracht van het herhalen en het ontwikkelen van intrinsieke motivatie.

Berkel-B werkt vanuit de zelfdeterminatie theorie waarbij er gekeken wordt naar de autonomie van de jongere (Wat wil deze bijv. bereiken? Waar loopt het tegen aan e.d.?). Vanuit hier worden competenties (gericht op het schoolse functioneren) in kaart gebracht (wat heb je nodig om dit te bereiken).

Executieve functies bestaan uit vaardigheden die je nodig hebt om eigen gedrag (bij) te sturen en denkvaardigheden.

Psycho-educatie draagt bij om meer inzicht in jezelf, je problematiek en je sterke en zwakke kanten te geven.

Bij sociale problemen gaat het om leren samenwerken en van elkaar leren, werken in projecten, het maken van de juiste keuzes, omgaan met social media, dagindeling, etc. We werken vanuit de sociale interactie theorie waarbij het samen doen en van elkaar leren het leereffect versterkt.

Berkel-B kent geen wachttijden voor de intake, diagnostiek of behandeling.