Algemene voorwaarden

Als Berkel-B conformeren wij ons aan de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals die voor onze sector zijn vastgesteld.